Comparteix:

Circular Agronomics

Efficient Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycling in the European Agri-food System and related up- and down-stream processes to mitigate emissions

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Web: cordis.europa.eu/project/rcn/214742_en.html


A qui va dirigit el projecte

A tot el sistema agroalimentari europeu en especial als sistemes de producció.

Objectiu del projecte

Augmentar l’eficiència en l’ús dels recursos així com la reutilització i la recuperació de nutrients en el sistema agroalimentari europeu. A la vegada, aborda els reptes ambientals associats a aquests sistemes de producció, com les emissions de GEH i d’amoníac i l’eutrofització de les aigües a causa del lixiviat de nutrients.

Descripció del projecte

L'enfocament per donar resposta a aquests objectius és transdisciplinar i multiactor, el que permet posar a prova algunes solucions pràctiques a aquests reptes en cinc zones d’estudi. Les solucions a testar es centren en la realització de noves esmenes orgàniques, la millora en la gestió de cultius, de pastures i de la ramaderia, que permeti optimitzar el cicle dels nutrients i minimitzar les emissions de GEH, i valoritzar els nutrients recuperats i el carboni.

El CREDA participa en l’anàlisi dels factors determinants i en contra de l’adopció per part dels agricultors i ramaders dels diferents sistemes de gestió sostenibles proposats per Circular Agronòmics. El CREDA també és responsable d’analitzar la disposició a pagar (DAP) dels consumidors per aliments produïts de manera sostenible, concretament, aquells produïts a partir de les tecnologies i sistemes de producció proposats en el projecte. A Catalunya, s’inclou un anàlisi específic sobre l’impacte de les polítiques de foment de la sostenibilitat (per exemple, un impost a les emissions de CO2) en el comportament dels consumidors.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Coordina el projecte l'IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària.

Període: setembre 2018 a agost 2022