Comparteix:

Feed-a-Gene

Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Projecte: Adapting the feed, the animal and the feeding techniques to improve the efficiency and sustainability of monogastric livestock production systems
Web: https://www.feed-a-gene.eu/


A qui va dirigit el projecte

A les agrupacions de productors ramaders monogàstrics. 

Objectiu del projecte

Millorar l’eficiència global i reduir l’impacte ambiental dels sistemes de producció ramadera de monogàstrics (per exemple, porcs, aviram i conills). 

Desenvolupar recursos i tecnologies alternatives d’alimentació, identificar i seleccionar de races animals robustes que s’adaptin a condicions fluctuants, i optimitzar el potencial tant de l’alimentació com de l’animal mitjançant tècniques específiques d’alimentació.

Descripció del projecte

El projecte Feed-a-Gene reuneix 23 socis d’Europa i la Xina.

El CREDA lidera l’anàlisi cost-benefici (ACB) que estima els impactes econòmics i socials associats a les noves tecnologies proposades d’alimentació en diferents sistemes de producció intensiva de porcs, aviram i conills: aliments innovadors, alimentació de precisió o nous mètodes de criança. El CREDA també analitza el mercat potencial de fonts de proteïnes alternatives, com a base per determinar la conveniència de les fonts a testar en els estudis empírics. Per tal d’assegurar que les actituds i les percepcions públiques vers les externalitats positives i negatives d’aquestes propostes es consideren adequadament, també s’implementa un experiment d’elecció per estimar les preferències dels consumidors vers les característiques més rellevants d’aquestes noves propostes en la criança de monogàstrics. A la vegada, el CREDA realitza un estudi qualitatiu sobre la percepció dels ramaders per tal de detectar les barreres potencials per a l’adopció de nous mètodes i tecnologies, explorant com aquests nous enfocaments en nutrició animal i alimentació poden ser millor acceptats pel sector.

 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.
Període: març 2015 - març 2020