Comparteix:

Grups de recerca

Per tal de facilitar l’accés a la informació de la Universitat Politècnica de Catalunya relacionada amb l’àmbit agroalimentari, hem demanat a cada grup de recerca, en quines àrees relacionades amb aquest sector són experts i en quins punts creuen que poden aportar un valor diferencial. A continuació podeu trobar el recull dels grups de recerca que apliquen o poden aplicar en l'àmbit agroalimentari:

Filtres

Etiquetes

BAMPLA

Disseny i Avaluació de xarxes i serveis de Banda Ampla.

CATMech

Aplicació de tecnologies mecàniques en la maquinària i els materials

CDEI

Centre de Disseny d'Equips Industrials

CELBIOTECH

Enginyeria i Biotecnologia de materials lignocel·lulòsics i paperers

COMMSENSLAB

Grup de teledetecció, antenes, microones i superconductivitat.

CRESCA

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

CSC

Components and Systems for Communications Research Group

EnGeoModels

Monitorització i modelització en enginyeria geològica

GEMMA

Grup d'enginyeria i microbiologia del medi ambient

GICITED

Grup Interdisciplinar de Ciència i Tecnologia a l'Edificació

Ginemqual

Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

GREA

Grup de Recerca d´Enginyeria Agro-Ambiental

GRIC

Grup de Recerca i Innovació de la Construcció

IDEAI

Intelligent Data Science and Artificial Intelligence

IMP

Informació, modelització i Processat

inlabFIB

Laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d'Informàtica de Barcelona

ISI

Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies

POLY2

Materials polimèrics polifuncionals

R2EM

Recuperació de recursos i gestió ambiental

SEER

Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable.

TecnoFAB

Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació

TECTEX

Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil

UMA

Unitat de Mecanització Agrària

WNG

Grup de recerca de Xarxa Sense Fils (Wireless Networks Group).