Comparteix:

inlabfib-empresa

ansemat.jpg

AGBAR

Desenvolupament el mòdul de planificador de regs i de validació hidràulica incorporats en el sistema RegControlque permet calcular, determinar i executar les necessitats de reg de cada cultiu i s’adapta a les seves especificitats i a les circumstàncies climàtiques.

ansemat.jpg

VIA

Anàlisi del comportament dinàmic d'una futura terminal intermodal de ferrocarril prevista en l’àrea Mediterrània amb l'objectiu de determinar la capacitat màxima de la terminal en nombre de trens/dia en funció de la fase de desenvolupament de les estructures ferroviàries.

ansemat.jpg

ALMIRALL

Estudi de simulació per avaluar el moviment dels vehicles i la capacitat de la xarxa interna de transport per donar resposta a les noves necessitats associades als canvis logístics en la seva producció.

ansemat.jpg

CRAHI.Centre de recerca aplicada en Hidrometereologia

Disseny i desenvolupament d’una aplicació mòbil per generar alertes associades a localitats concretes en cas de perill per riuades i inundacions com a suport al projecte ANYWHERE orientat a la predicció dels impactes de fenòmens meteorològics i climatològics extrems de forma prèvia a la seva ocurrència, per gestionar millor els seus efectes