uma-empresa

ANSEMAT

Desenvolupament del manual per a la fabricació d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris. Inclou els requisits mediambientals i de seguretat que han de complir els equips per poder entrar en el mercat europeu.

BAYER

Avaluació el mètode de superfície de la paret vegetal per ajustar les dosificacions que figuren a les etiquetes dels productes fitosanitaris a la realitat de l'aplicació que fan els productors agrícoles en vinya.

BELCHIM

Desenvolupament d'un prototip per a l'aplicació de productes fitosanitaris per al control de les ferides de la poda de la vinya, en concret a l'aplicació del producte comercial Vintec.

HORTIFRUT

Disseny i posada en marxa d'un sistema d'aplicació variable de fitosanitaris basat en mapes de prescripció i creació d'un sistema de traçabilitat i gestió de dades en el cultiu del nabiu a Sud-amèrica.

LECHLER

Avaluació de l'adequació del comportament de la distribució de líquid, en funció del tipus de broquets per a cultius arboris.

NUFRI

Posada en marxa d'un protocol per a l'aplicació de productes fitosanitaris en la pomera per racionalitzar el volumen de caldo i la quantitat de producte fitosanitari a aplicar.

SYNGENTA

Desenvolupament d'una aplicació per a les bones pràctiques agrícoles en l'ús de fitosanitaris facilitant la calibració dels equips d'aplicació per part dels agricultors.