Comparteix:

Cultiu in vitro del Cànem

Assaig per a l'avaluació de medis de cultiu en cànem industrialGrup de recerca: GREA. Grup de Recerca en enginyeria agro-ambiental

A qui va dirigit el projecte

El projecte és per l'empresa Valenveras, empresa associada al juliol de 2020 a UPC Innovation Ecosystems, dedicada a la investigació i desenvolupament, experimental en biotecnologia en els cultius de plantes medicinals, especialment en la cadena industrial, des de la selecció i la millora genètica fins al registre, el cultiu de les varietats i l'obtenció de productes derivats. Actualment Valenveras està dedicada especialment al cultiu del cànem industrial a través del desenvolupament de noves varietats així com d'eines de predicció de paràmetres agronòmics.

Objectiu del projecte

Posar a punt una metodologia que permeti introduir i multiplicar mitjançant tècniques de cultiu in vitro de cànem industrial. L'empresa espera poder disposar d'un protocol de micropropagació apte per als seus cultivars

Descripció del projecte

Els assaigs, desenvolupats en el Laboratori de cultiu in vitro de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, consisteixen en:

  • Introduir gemmes apicals d’una varietat de cànem industrial,  en dues solucions desinfectants. S’assagen dues formulacions nutritives.
  • Passada la fase d’iniciació el material serà multiplicat emprant diferents solucions minerals i tipus i concentracions hormonals (basades en formulacions citoquiníniques).
  • Una vegada el material vegetal hagi estat subcultivat 4 vegades s’iniciarà la fase d'allargament i la fase d’inducció a l’arrelament.

Actualment hi ha un treball de fi de grau i unes pràctiques a l'empresa Valenveras associades al projecte.