Comparteix:

Tecnologia cultiu cànem

Tecnologia de cultiu en cànem industrial (Cannabis sativa L.)Grup de recerca: GIMENQUAL. Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

A qui va dirigit el projecte

Als agricultors interessats en el cultiu del Cànem.

Objectiu del projecte

Avaluar l'efecte de la tecnologia de cultiu en la producció del cànem industrial i  definir la tecnologia de cultiu més adequada segons l'objectiu de producció (fibra, gra o diferents productes)

Descripció del projecte

S''estudia l'efecte de la tecnologia de cultiu en el cànem industrial (varietat; fertilització, amb i sense adició bioestimulants; densitat de cultiu; collita; amarat; etc.), particularment en la producció de fibra i de gra.