Comparteix:

Agricultura integrada en edificis

Circularitat energètica i material en hivernacles integrats en edificis

Aquest 20 de juliol, Joan Muñoz Liesa presenta la seva tesi doctoral, desenvolupada dins del programa de Doctorat d'Enginyeria Ambiental de la UPC, on analitza els fluxos ambientals, materials i energètics de l'agricultura integrada en els edificis i demostra com les estratègies d'economia circular reverteixin en una millora ambiental. 

La tesi ha estat dirigida pel Dr. Alejandro Josa del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i la Dra. Eva Cuerva i el Dr. Santiago Gassó del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya en col·laboració amb el grup de recerca Sostenipra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el centre d'excel·lència de la Confederació Suïssa per a la investigació agrícola (Agroscope) i la Universitat de Newcastle.

Les ciutats són grans consumidores de recursos, contribueixen en bona part als impactes ambientals antropogènics i requereixen urgentment un pla de descarbonització.

L'agricultura urbana es basa en els principis de l'ecologia industrial; els residus de les ciutats s'utilitzen com a matèria primera per a la producció de cultius i viceversa a través de les infraestructures de l'Agricultura Integrada en els Edificis.

En aquesta tesi s'analitza els fluxes ambientals, materials i energètics de l'agricultura integrada en els edificis per demostrar com les estratègies d'economia circular reverteixin en una millora ambiental.

Conclusions del treball 

  • L'avaluació material revela que l'estructura és responsable del 67,3% de l'impacte ambiental, identificant tres factors clau:  l'altura de la coberta, l'entorn urbà i el disseny de la ventilació. En optimitzar-los es redueix l'impacte fins a un 24,1%.
  • Fins al 45,9% de l'impacte ambiental és causat pel material de cobertura demostra la importància d'emprar perspectives integrades i de cicle de vida per considerar tots els efectes secundaris de les infraestructures de l'agricultura integrada en edificis.

  • Cobeneficis energètics. Per quantificar l'estalvi d'energia s'ha modelitzat la circularitat energètica amb estratègies de ventilació activa o passiva concloent que l'estratègia activa aporta un major benefici energètic malgrat que requereix costos energètics i operatius addicionals. Calculant-ne l’impacte ambiental derivat, es demostra que l'economia circular va alineada amb una millora ambiental.

  • La multifuncionalitat de la l'agricultura integrada a edificis que permet dividir l'impacte mediambiental en tots els seus coproductes, comprovant que el cost ambiental dels productes hortícoles és menys de la meitat que en l’agricultura convencional i que els beneficis energètics són equivalent als costos ambientals d'altres sistemes d'energia renovable.

Tesi: Circularitat energètica i material en l'agricultura integrada en edificis. Un enfocament ambiental.  Enllaç a la Tesi 

Amb aquesta tesi demostrem que el disseny d'hivernacles integrats en un terrat optimitzen l'intercanvi de recursos amb l'entorn construït permet evitar el malbaratament de recursos i conservar el seu valor per reutilitzar-los, i així aplanar el camí cap a una economia circular eficaç i sostenible.