Dia Mundial de l'Aigua

Dia Mundial de l'Aigua

El repte: Producció d’aliments amb baixa petjada de carboni i hídrica, i tendir cap a productes d’alt valor afegit lligats al territori.

 

Daniel Crespo, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i Anna Gras, Directora de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB-UPC) i del Centre Específic de Recerca Agrotech-UPC participen en la Cumbre agroalimentaria "Sistemas Alimentarios Globales"  coincidint amb el dia mundial de l'aigua.

 

Alimentar-nos de forma sostenible és clau per tal de donar resposta a les emergències socials i mediambientals a les quals ens enfrontem actualment. El repte és transformar el sistema alimentari per tal de produir, elaborar, transformar, conservar, comercialitzar aliments saludables i sostenibles tendint cap a residu zero. L'objectiu és posar a l’abast del conjunt de la ciutadania aliments saludables i sostenibles que fomentin relacions justes en tota la cadena alimentària i que contribueixin a generar resiliència davant els riscos globals. 

Ens trobem però en un sector que pateix un envelliment de la seva població activa. S'observen per un costat problemes de relleu generacional en les explotacions existents i, d'altra banda, una dificultat per acollir a nous professionals o accedir a les terres. Cal treballar amb l'objectiu de facilitar la incorporació de talent jove amb formació en l'àmbit agroalimentari i amb capacitat d'emprendre i generar productes d'alt valor afegit que els permetin un futur digne i pròsper. 

L’objectiu es promoure l’agricultura a Catalunya com un sector estratègic, vertebrador del territori, l’economia, l’alimentació i la cultura.

L'aigua serà segurament el repte més important a afrontar per garantir una sobirania alimentària. Alguns dels projectes que ja estem desenvolupant com universitat per optimitzar el consum d'aigua i el tractatament i la reutilització de l'aigua residual en els àmbit agrícola:

  • AI4Water: Primer bessó digital per optimitzar l'aigua de reg a l'agricultura
    Pretén optimitzar l'ús dels recursos hídrics disponibles i mitigar els efectes de la creixent escassetat d'aigua en agricultura mitjançant la creació d'un bessó digital.
  • SOPHOS: Solucions naturals i sostenibles per captar i reciclar fòsfor en l'àmbit agrícola Mercats i comercialització
    Es planteja dissenyar i construir filtres naturals (aiguamolls artificials)  reblits de material adsorbent de fòsfor que permetran recuperar el fòsfor de lixiviats agrícoles, mineralitzar les restes vegetals de la collita, i reutilitzar l’aigua tractada, tot utilitzant subproductes de la indústria metal·lúrgica.
  • ELDE: Noves tecnologies per al tractament i la reutilització d'aigua residual industrial
    Es centra en la depuració d’efluents industrials mitjançant tecnologies accionades amb electricitat en els sectors industrials considerats dels més contaminants: paperer, químic i adober. El factor més problemàtic de les seves aigües residuals és la seva elevada càrrega orgànica i la presència de compostos poc biodegradables.

El sector agroalimentari és un dels principals motors econòmics del país, i Agrotech-UPC està impulsant projectes de gran impacte social i econòmic i avança en la formació, la recerca i la transferència tecnològica al sector. El centre treballa, tant de forma global com local, per aconseguir la inclusió econòmica de tots els actors del sistema −especialment les petites explotacions agrícoles o empreses familiars agràries− i per minimitzar l’impacte ambiental derivat de la producció (reduir emissions i potenciar l’estalvi d’aigua). També dedica esforços a estudiar com augmentar el rendiment i assegurar l’accés als aliments a una població creixent i concentrada en entorns urbans, i a promoure el consum d’aliments saludables i nutritius

Cumbre agroalimentaria "Sistemas Alimentarios Globales"