Comparteix:

Memòria 2023 del Centre Específic de recerca Agrotech UPC

Contribuint a la transformació del Sector Agroalimentari

El Centre Específic de Recerca Agrotech UPC ha presentat la seva memòria anual, destacant els progressos i les iniciatives durant l'any 2023 per a la millora del sector agroalimentari. 

El CER Agrotech UPC manté el seu compromís de cobrir les necessitats de recerca i transferència de coneixement de la UPC en el camp agroalimentari. Amb un enfocament especial en la producció d'aliments amb baixa petjada de carboni i hídrica, l'entitat s'esforça per desenvolupar equips adaptats a les instal·lacions productives i promoure l'adopció de tecnologies sostenibles pel sector.

En aquesta memòria es mostra part de les activitats dutes a terme, voldriem destacar:

  1. Consolidació del CER Agrotech UPC. L'augment en el nombre de membres i grups de recerca mostra un creixement significatiu en l'interès del personal investigador de la UPC en aportar el seu coneixement al sector agroalimentari. Actualment ens acompanyen 70 investigadors de 22 grups de recerca.

  2. Rol actiu de la UPC en el sector agroalimentari. Mitjançant l'organització de congressos, jornades i la participació activa en fires i esdeveniments rellevants del sector, Agrotech UPC ha reforçat la seva presència com a institució de referència per impulsar la digitalització i la sostenibilitat del sistema agroalimentària, establint aliances amb empreses, institucions públiques i altres actors clau.

  3. Promoció de la Recerca i Transferència de Coneixement. A través de projectes de recerca innovadors en àrees com la digitalització, la sostenibilitat i la gestió de l'aigua, el CER Agrotech UPC ha augmentat la seva contribució a la generació de coneixement i la solució de problemàtiques rellevants per al sector agroalimentari.

    Memòria 2023
    Enllaç a la memòria 2023 del Centre Específic de recerca Agrotech UPC

     

En resum, el CER Agrotech UPC reafirma el seu compromís amb la investigació, la innovació i la transferència de coneixement com a motor de canvi cap a un futur més sostenible, digital i competitiu per al sector agroalimentari.