Comparteix:

Nou Pla director de l'horta que permetrà millorar la producció i la comercialització de proximitat

Elaborat per l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Miquel Agustí.

La consellera Teresa Jordà ha presentat, el divendres 18 de desembre a Palafolls, acompanyada per l’Anna Gras, Directora de l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (EEABB-UPC) i en Joan Casals de la Fundació Miquel Agustí (FMA), el nou Pla director director de l’horta. Aquest document que fa una radiografia actual i proposa mesures per professionalitzar el sector  hortícola i dotar-lo d’una millor perspectiva econòmica i de futur.

Es tracta d’un conjunt d’accions permetran consolidar la comercialització dels productes de proximitat i avançar cap a un sistema d’alimentació més sostenible.

El document ha estat redactat per l’equip de la FMA i l’EEABB-UPC i la implicació dels agents que formen la Taula de l’Horta. 

El repte del Pla director de l’horta és definir i prioritzar una sèrie de mesures que s’acostin a l’objectiu general de promoure l’horticultura a Catalunya com un sector estratègic, vertebrador del territori, l’economia, l’alimentació i la cultura.

Aquest Pla director de l’horta recull una sèrie de mesures que els agents involucrats en l’horticultura demanen que es tradueixin en accions, primerament la pagesia, i amb ella l’Administració i el sector de la recerca i la formació.

la voluntat de posar la pagesia i el medi ambient al centre de l’anàlisi,

El Pla s’estructura en quatre eixos:

Sistema productiu. Les mesures del sistema productiu passen per modernitzar les explotacions hortícoles i fomentar l’horticultura sostenible, el rendiment dels productes, la qualitat mateixa del sòl i noves zones hortícoles. També l’apoderament del sector mateix i la creació d’un espai virtual de l’Horta.

Mercats i comercialització. Quant a mesures sobre mercats, comercialització i promoció de l’horticultura catalana, una de les accions previstes en el Pla és crear l’Observatori de Preus de Productes d’Horta. També inclou mesures per facilitar la comercialització de productes de mercat identificant casos d’èxit d’altres països o la creació d’un mapa de mercats locals del pagès i donar continuïtat a les polítiques de foment de les cadenes curtes de comercialització. També hi tenen cabuda accions com el foment del cooperativisme, potenciar que les administracions adquireixen productes de proximitat i campanyes de comunicació sobre els valors associats a l’horticultura de proximitat.

Medi ambient i ecosistema. Pel que fa a les mesures relatives a l’ecosistema i el medi ambient, podem trobar accions com l’impacte del canvi climàtic, la protecció dels espais agraris d’alt valor hortícola o el foment d’un banc de llavors públic que garanteixi la conservació de les varietats tradicionals de l’horta.

Formació i transferència tecnològica. Finalment, l’últim paquet de mesures fa referència a la formació, la recerca i la transferència tecnològica. En aquest sentit, destaca l’ampliació de la cobertura  territorial de les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) o crear una borsa d’explotacions hortícoles amb capacitat tècnica per rebre alumnat en pràctiques, bo i garantint-ne la representació femenina. També es preveu crear una xarxa de centres d’experimentació hortícola aprofitant els equipaments i grups de treball ja existents.

Consulta el Pla director de l'horta de Catalunya


Destaquem un congrés sobre l’Horticultura Catalana que tindrà lloc l’any 2023.