Comparteix:

Presentem el projecte AI4Water

WORKSHOP: "Contabilitat de l'Aigua Assistida per Teledetecció per a una Gestió Sostenible"

En un context de canvi climàtic i creixent preocupació per la gestió sostenible dels recursos hídrics, la teledetecció emergeix com una eina crucial per a la comprensió i gestió de l'aigua. Aquesta jornada ha permès intercanviar coneixements, explorar noves tecnologies i abordar els reptes que afronta la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Enfrontats a una emergència climàtica, els recursos hídrics esdevenen cada cop més escassos, una situació que afecta especialment les regions com la Conca del Mediterrani. Amb un escalfament del 20% més ràpid que la mitjana global, es preveu que per al 2050 la demanda d'aigua es dupliqui o fins i tot tripliqui, mentre les precipitacions podrien reduir-se entre un 10 i un 15%. Aquesta crisi posa en risc les pràctiques actuals d'agricultura de regadiu.

La jornada celebrada el 29 de febrer i 1 de març a Albacete, ens va permetre:

  • Explorar les innovacions en teledetecció i SIG per a la contabilitat de l'aigua.
  • Compartir coneixements i experiències en la gestió sostenible de recursos hídrics.
  • Identificar reptes i oportunitats per a una millor gestió de l'aigua en un entorn canviant.

En aquest context, el projecte AI4Water sorgeix amb la missió d'optimitzar l'ús dels recursos hídrics, mitigar els efectes de l'escassetat d'aigua en l'agricultura i millorar la seguretat alimentària. AI4Water proposa la creació d'un bessó digital en un sector de reg de la Segarra-Garrigues (Lleida), en col·laboració amb el Centre Específic de Recerca en Comunicació i Detecció de la UPC (CommSensLab-UPC), el Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI) i el Grup de Geofísica i Enginyeria Sísmica (GiES) de la UPC.

Com s'aplicarà el Bessó Digital:

El bessó digital serà una representació virtual del sistema de reg, actualitzada amb dades en temps real i utilitzant la simulació i l'aprenentatge automàtic per ajudar en la presa de decisions. Aquest bessó permetrà simular, planificar, analitzar i millorar el creixement dels cultius, optimitzant-ne el rendiment i fent-lo més sostenible. Utilitzarà una xarxa IoT de sensors d'humitat del sòl, dades satel·litals i un georradar per a la monitorització precisa dels recursos hídrics i l'adaptació als canvis climàtics.

Enllaç pòster
Two Disaggregation Algorithms to Estimate Soil Moisture at Moderate (1 km and 300 m) and at High Resolution (60 m)

Finançament:

El projecte AI4Water compta amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.

AI4Water representa un esforç col·lectiu per abordar els reptes de l'escassetat d'aigua i el canvi climàtic en l'agricultura.