Comparteix:

Resultats projecte INNOSETA

Xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre tecnologies d’aplicació de productes fitosanitaris.

Projecte multidisciplinari coordinat per al grup de recerca de Mecanització Agrària de l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona - UPC, en el que hi han participat 15 socis europeus entre universitats, centres d'investigació, associacions de fabricants i agricultors.

El projecte INNOSETA està dirigit a tots els actors del sector, des dels agricultors, associacions d’agricultors, cooperatives, serveis d’assessorament i extensió agrícola, xarxes d’investigació i innovació fins a la industria de fabricació d’equips d’aplicació fitosanitaris, autoritats i responsables de polítiques locals i regionals. 

El grup de transferència i recerca en noves tecnologies de mecanització agrària - UMA-UPC, coordinador del projecte, té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris en les noves tecnologies aplicades a la mecanització agrària i l'agricultura de precisió. 

Plataforma INNOSETA és d’accés lliure en 8 idiomes i de fàcil maneig. Aglutina tots els desenvolupaments e innovacions d’equips i tecnologies de polvorització directament aplicables, materials de formació i eines d’assessorament, projectes i documents adaptats a les necessitats del sector. La plataforma permet compartir idees i necessitats entre els diferents agents implicats i pretén ser un nexe d’unió entre la comunitats científica, els assessors, la indústria i l’agricultor. Una eina activa que permeti detectar les necessitats reals dels agricultors en les seves condicions específiques i que aporti solucions puntuals disponibles adients als seus condicionants.

L'objectiu del projecte és apropar als pagesos els resultats de la investigació.