Comparteix:

Wine Innovation Week

La UPC presenta 3 projectes per innovar al sector vitivinícola

Els dies 3, 4 i 5 d'abril hem participat a la tercera edició de la setmana de la innovació en el sector vitivinícola de Catalunya, la Wine Innovation Week -WIW, on hem donat a conèixer algunes innovacions que la Universitat Politècnica de Catalunya pot oferir al sector vitivinícola.

El dia 3 d’abril, el dia centrat en viticultura, ens hem desplaçat fins a l’Empordà on hem presentat el projecte AGROMOBY i CULTISENSOR per conèixer de primera mà l'acceptació del sector i noves demandes o necessitats. 

AGROMOBY - Vehicle multipropòsit, totterreny, omnidireccional i autònom per aplicacions agrícoles.

AgroMOBY obre el camí cap a l’ús de petits robots autònoms que naveguin pel camp, fent tasques concretes i localitzades, des de la inspecció fins a l’aplicació de productes fitosanitaris o la monitorització de l’estat de maduresa del cultiu, que puguin ajudar a prevenir les plagues i afavorir un consum de recursos sostenible.

L’ús d’eixams de robots mòbils permet automatitzar les tasques de recollida i logística de collites d’alta qualitat i reduir-ne el malbaratament i, alhora, augmentar la qualitat i la seguretat dels aliments. D’altra banda, aquests robots també poden substituir tractors pesants amb motors de combustió que, a més d’emetre gasos d’efecte hivernacle, compacten el sòl agrícola i tenen efectes negatius per a la producció i la qualitat del sòl.

 Estem testejant en el transport de càrrega autònom (eines i collita) en vinya.

Aquest projecte el desenvolupa el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i està finançat a través de la convocatòria d’Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (PDR 2014-2022), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya amb el suport d'INNOVÍ, INCAVÍ i Sumarroca.

CULTISENSOR

El projecte CULTISENSOR té com a objectiu principal el disseny, fabricació i validació d'un prototip d'implementació de treball del sòl, completament sensoritzat i que permeti el mapejat i la interpretació de les condicions físiques del sòl alhora que es duen a terme les activitats de treball. al camp. Aquest prototip comptarà amb una plataforma de captura de dades que centralitzarà la informació recollida al camp i permetrà organitzar la traçabilitat de les operacions.

L'objectiu és digitalitzar un subsolador. Aquesta digitalització permetrà el control electrònic de les eines. També es pretén aconseguir el mapeig de la compactació del sòl mitjançant una mesura indirecta. A través de la instal·lació d'un sensor de pressió s'ha de monitoritzar la variació de pressió de l'oli dels pistons hidràulics del subsolador. Aquesta variació de pressió de l'oli es monitoritzarà prenent registres geolocalitzats segon a segon, cosa que ens donarà de manera indirecta un mapa de compactació relativa del terra

El projecte està liderat pel Clúster FEMAC amb la col·laboració del  Clúster INNOVI, i en el que participen les empreses  The WAATIC Company, sl , JYMPA FUTURAGRO, SL , AKIS INTERNATIONAL, SL , com a desenvolupadors de la solució tecnológica, el celler EUDALD MASSANA, en qualitat d'usuari final i  la Unitat de Mecanització Agrària de la Universitat Politècnica de Catalunya (UMA-UPC) membres d'AgrotechUPC.

El dia 4 d’abril, el dia centrat en enologia, hem presentat solucions sostenibles per protegir el raïm en planta per reduir l'aplicació de fitosanitaris i augmentar la vida útil del raïm de taula per reduir el malbaratament alimentari.

Bio2Coat - recobriment comestible funcional contra la deterioració del raïm

Les majors pèrdues en el sector vitivinícola procedeixen de les patologies causades per fongs, i és Botrytis cinerea el de major repercussió econòmica, ja que ataca a tots els òrgans verds de la vinya, principalment als raïms, i redueix no sols la quantitat de raïm collit, sinó també la seva qualitat i la dels vins que es produeixen.

Actualment existeix una alta demanda de solucions eficaces i sostenibles contra aquestes pèrdues, el projecte demostratiu de Bio2Coat, una tecnologia de recobriments funcionals comestibles contra les pèrdues i la deterioració del raïm, tant de vinificació com de taula. Es tracta d'una tecnologia que empra únicament compostos naturals (no s'utilitzen fitosanitaris ni productes de síntesis) procedents de recursos renovables.

Aquest projecte ha estat desenvolupat pel grup de recerca Polyfunctional Polymeric Materials (POLY2) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), AgrotechUPC i està finançat a través de la convocatòria d’Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (PDR 2014-2022), del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, amb el suport d'Innoví i d'INCAVI.

PROGRAMA WINE INNOVATION WEEK