Comparteix:

VALSUCANEM

Recerca de nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem

Grup de recerca:  CATMech. Aplicació de tecnologies mecàniques en la maquinària i els materials

A qui va dirigit el projecte

Existeix un interès molt gran per part de la societat de fabricar solucions de compostos amb fibres naturals que permetin substituir les fibres sintètiques de vidre o de carboni. No només per la necessitat mediambiental sinó també per les prestacions mecàniques que poden arribar a oferir. En aquest sentit el cànem és la fibra que mostra un major interès per la seva versatilitat i facilitat en el cultiu. Cal destacar, a més, que Catalunya ofereix una climatologia excel·lent per aquest cultiu, reduint així els recursos necessaris per dur a terme el cultiu i permetria, a més, valoritzar el sector agrari.

Objectiu del projecte

  • Valoritzar la canemuixa, un subproducte del cànem actualment descartat, mitjançant la recerca d’un nou compost verd que permeti la obtenció de materials avançats per la construcció com podrien ser paviments d’interior, revestiments decoratius o mobiliari urbà.

  • Aconseguir unes propietats de durabilitat, resistència, estabilitat i treballabilitat.

  • Conformació del nou material verd per a la seva aplicació

Descripció del projecte

Tot i el creixent interès en la investigació de compostos verds, la fibra curta obtinguda del cultiu de cànem, la canemuixa, es descarta generant un residu.

El projecte d’economia circular VALSUCANEM permetrà investigar la valorització de la canemuixa, fibra curta del cànem, amb la finalitat d’obtenir un material avançat per la construcció com podrien ser paviments d’interior, revestiments o mobiliari urbà. Dins l’àmbit sectorial d’energia i recursos, s’incrementarà el valor del cultiu del cànem, reduint-ne els residus i allargant la vida del subproducte canemuixa. I, al mateix temps, s’oferirà una solució per l’ús extensiu de la fusta i altres material sintètics emprats actualment.

Per tal d’assolir els objectius plantejat, el projecte es planteja en col·laboració entre PLANTELES, empresa productora de planters, sent el cànem un dels seus productes, i CATMECH, Centre Avançat de Tecnologies Mecàniques, expert en la investigació de materials compostos avançats. 

En resum, el present projecte permetrà obtenir el primer material 100% verd que a més permeti l’ús d’un residu que actualment no s’aprofita, la canemuixa. 

RESULTATS DEL PROJECTE

El material aïllant tèrmic i acústic fabricat, amb 70% de canemuixa i 30% de fibra de cartró reciclada, va ser el mes prometedor obtenint resultats similars als materials comercials. Amb les dades obtingudes es planteja afegir un recobriment vegetal de goma aràbiga o colofònia per protegir al material del ambient i afegir àcid cítric per millorar la durabilitat i la resistència a la humitat. El material es va sotmetre a un procés de durabilitat con una duració de 12 meses on no es va observar degradació de seves propietats.

L’anàlisi de cicle de vida del material vam comprovar que, amb una fabricació industrial i eficient, es podria obtenir un material a emissions negatives de CO 2 .

 


ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
Programa Europeu Horizon 2020Projecte realitzat amb el suport d'Acció de la Generalitat de Catalunya (Ref. ACE014/20/000024)
Període: de novembre 2020 a novembre de 2023