1r Congrés de l'Horta de Catalunya

1r Congrés de l'Horta de Catalunya

El sector de l’horta de Catalunya debat el futur de l’horticultura davant del canvi climàtic

El primer Congrés de l'Horta de Catalunya va reunir els principals actors vinculats amb el món de l’horta a Catalunya −140 assistents entre investigadors, administracions, productors, assessors, cooperatives,  comercialitzadors i nou talent− per tal de valorar conjuntament la situació del sector fomentant la compartició de coneixements i la generació de solucions innovadores per afrontar els reptes de futur i contribuir al seu progrés. 

 

Els 24 i 25 d'octubre ha tingut lloc el 1r Congrés de l'Horta de Catalunya amb l’objectiu de promoure el sector de l’horticultura per respondre a l’estratègia europea ‘Del camp a la taula’ (Farm to Fork).

El sector de l’horta a Catalunya esta vivint canvis importants que poden provocar la pèrdua en la seva competitivitat i sostenibilitat, principalment per la competència exercida per altres zones agroclimàtiques més favorables i també entorns socials mes proclius a l’agricultura, això pressiona el sector de l’horta  a ser més eficient i innovador per mantenir la competitivitat.  Tenint en compte que estem en un sistema molt globalitzat i interconnectat, on els productes agrícoles provenen de motles regions diferents, els productors han de ser competents a escala internacional, i malgrat la horticultura ha anat en recés els darrers anys no superant el 1,2% de las superfície agrícola, es detecta un canvi en les preferències dels consumidors cap a productes més sostenibles, de producció local i de proximitat. Això crea noves oportunitats per als productors d’horta de Catalunya per satisfer aquesta demanda creixent i establir nous models comercials i de consum.

El congrés, organitzat conjuntament entre el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya i l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), ha permès compartir coneixement i experiències entre els diferents agents del sector, en un moment en què es detecta un canvi en les preferències dels consumidors cap a productes més sostenibles, de producció local i de proximitat.   

El dimarts, 24 d’octubre, es va iniciar el congrés a lEscola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) amb la benvinguda a càrrec el secretari d'Alimentació del DACC, Carmel Mòdol; el vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Climent Molins, i el director de l’EEABB, Xavier Fàbregas.

Tot seguit, la directora general d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat, Elisenda Guillaumes, va analitzar l'estat actual de l'aplicació del Pla Director de l’Horta de Catalunya, avaluant els avenços i identificant possibles millores que facilitin la promoció de l’horticultura com un sector estratègic, vertebrador del territori, de l’economia de l’alimentació i de la cultura.

El Pla director de l'horta, elaborat el 2020,  per l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Fundació Miquel Agustín amb la implicació dels agents que formen part de la Taula de l'Horta, és el full de ruta per professionalitzar el sector hortícola català i dotar-lo d'una millor perspectiva econòmica i de futur. El document contempla un total de 100 accions concretes de les quals 31 ja estan realitzades, 30 més estan en procés i 38 s'iniciaran progressivament. Una de les accions que es contemplaven era l'organització d'aquest congrés.

Aquest esdeveniment està alineat amb el Pla Director de l'Horta a Catalunya, demostrant un compromís amb les estratègies de desenvolupament i millora d'aquesta important àrea agrícola.

 

       

El  congrés, que va comptar amb  en 5 taules rodones, 8 ponències magistrals i 40 ponents, ha permès valorar conjuntament la situació del sector i debatre sobre els reptes davant del canvi climàtic i les oportunitats de futur.

Posteriorment se van debatre alguns dels temes claus del sector:

  • Innovació com a eina per a la modernització de les explotacions hortícoles: Explorar com les innovacions tecnològiques i altres formes de modernització poden impulsar l'eficiència i la productivitat en les explotacions hortícoles o

  • Canvi climàtic i desenvolupament sostenible de l'horticultura: Discutir com les pràctiques agrícoles poden adaptar-se al canvi climàtic i aplicacions per un ús més sostenible dels recursos: sòl, aigua i biodiversitat.

  • Transferència de coneixement i estructuració del sector: Abordar la importància de la transferència de coneixement entre els diferents actors del sector i un debat de com millorar l'estructura del sector, organitzant-se amb estructures més grans com OPHF o cooperatives per ser més competitius.

El congrés va continuar el dia 25 d’octubre a l’Escola Agrària de Mas Bové (Constantí), on pel matí es va abordar temes vitals com:

  • Estratègies de comercialització innovadores i factors determinants d'adopció d'innovacions al sector agrari per obtenir millors rendiments o beneficis indirectes com l'agrivoltaica.

  • La formació i recerca com elements claus per impulsar aquesta transformació del sector hortícola i ajudar-lo a progressar. 

Vam tancar el Congrés amb una visitar les instal·lacions de VerdCamp Fruits (Cambrils), un exemple de com canviar la visió productiva per tenir impacte ambiental positiu. 

Aquest congrés està dissenyat per ser inclusiu i interessant per a tots els agents relacionats amb el sector de l'horta, fomentant la col·laboració i l'avanç conjunt en aquest camp vital de l'agricultura a Catalunya.

 

       

Una mostra de canvi de visió productiva per tenir impacte ambiental positiu.

Noves tecnologies per a un ús més sostenible

En el decurs del congrés va tenir un paper rellevant les noves tecnologies per a la modernització de les explotacions hortícoles, l’adaptació de l’horticultura al canvi climàtic, amb la presentació de diferents aplicacions per a un ús més sostenibles dels recursos, així com les noves eines digitals i noves experiències per a una agricultura més eficient.

La UPC, a través de l’EEABB i del centre específic de recerca Agrotech-UPC, és un agent clau en la transformació del sector agrícola a Catalunya, amb l’impuls de projectes innovadors que aborden la competitivitat i sostenibilitat ambiental i que contribueixen a la modernització del sector agrícola: des de la biotecnologia, l’agronomia, la robotització i la digitalització, fins a altres tecnologies que han estat aplicades en altres sectors productius.

 

Programa del 1r Congrés de l'Horta de Catalunya
Accés al programa