Comparteix:

En marxa Agrotech-UPC

El nou Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària creat per la UPC

El Centre Específic de Recerca Agrotech de la UPC ha nascut aquest curs amb l’objectiu d’acostar la recerca, la formació i la transferència tecnològica al sector agroalimentari. L’agricultura de precisió, la digitalització o la sostenibilitat són alguns dels grans eixos en què treballaran els més de 60 investigadors i investigadores de la UPC que en formaran part.

La presentació oficial s'ha fet el 20 de juny, a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), al Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels, en el marc de la jornada 'Recerca, innovació i transferència en l'agricultura del futur'.

 

Avançar en la recerca, la formació i la transferència de tecnologia en l’àmbit de les tecnologies agroalimentàries és l’activitat principal del nou Centre Específic de Recerca de Tecnologia Agroalimentària (CER Agrotech-UPC). Aquest centre neix en un moment en què el sector es troba en fase de desenvolupament i requereix la incorporació de tecnologies i de processos tecnològics per poder créixer.

La jornada de presentació oficial del centre s'ha fet el 20 de juny, a l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB), al Campus del Baix Llobregat. Hi han participat la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà; el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)Daniel Crespo, la directora del CER Agrotech-UPC i de l'EEABB, Anna Gras; el coordinador de l'àmbit de les tecnologies agroalimentàries de la UPC, Joan Simó, així com alguns dels investigadors i investigadores que formen part del nou centre i de representants d'empreses del sector. A la jornada, que ha portat per títol 'Recerca, innovació i transferència en l'agricultura del futur', s'ha dialogat sobre els grans reptes de l'agricultura a Catalunya i com, des del nou centre de recerca, es contribuirà a la transformació del sector agroalimentari. 

Impulsar la recerca, transferència i formació  en el sector agroalimentari

Més de 60 investigadors i investigadores de 16 grups de recerca de la UPC relacionats amb el sector agroalimentari des de diferents vessants integraran, inicialment, aquest nou centre, liderat per la professora i investigadora Anna Gras, directora de l’EEABB. L’objectiu és cobrir les necessitats de recerca i transferència de coneixement en el camp de la tecnificació del sector agrícola i de l’horta, desenvolupar equips adaptats a les instal·lacions productives i promoure l’adopció de les tecnologies pels agents del sector. D’aquesta manera, es vol afavorir la producció d’aliments amb baixa petjada de carboni i hídrica, i tendir cap a productes d’alt valor afegit lligats al territori.

Algunes de les línies de recerca que es desenvoluparan estan relacionades amb l’agricultura de precisió (mecanització, robòtica, teledetecció, etc.), la producció vegetal (biotecnologia, hivernacles, horticultura, etc.), la valorització (biomaterials, fibres vegetals, circularitat); la digitalització (machine learning o intel·ligència artificial) o la sostenibilitat (biodiversitat, canvi climàtic, energies renovables, etc.).

Les infraestructures del nou centre estaran distribuïdes pels diferents campus de la Universitat. Així, hi formaran part instal·lacions singulars com l’Agròpolis, a Viladecans, o el futur DronLab del Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels; a més de laboratoris ubicats als campus de Terrassa, Diagonal Nord i Diagonal Sud a Barcelona, o al Campus Diagonal-Besòs.

Avançar en la transformació del sistema alimentari

La declaració FOOD 2030 de la Comissió Europea posa de manifest que els actuals sistemes productius no s’ajusten a les necessitats futures i demana als estats membres que impulsin la transformació del sistema alimentari, promovent i reforçant la recerca i la innovació de cara a tenir uns sistemes alimentaris que siguin sostenibles, resilients, responsables, diversos, competitius i inclusius.

Per fer front a aquests reptes, el sistema alimentari haurà d’incorporar noves tecnologies i diversificar els sistemes productius: sistemes convencionals o d’agricultura ecològica en entorns periurbans, on es posi en valor la proximitat, han de poder conviure amb sistemes altament tecnificats i també sostenibles, com poden ser les instal·lacions d’hivernacles d’alta tecnologia que permeten assolir rendiments molt més elevats i fer front a les necessitats generades pels canvis demogràfics, socials i mediambientals.

D’altra banda, tal com indica el Pla director de l’Horta de Catalunya, la modernització del sector agrícola català és una urgència i, especialment en el sector de l’horta, és necessari incorporar i desenvolupar tecnologies en la producció per millorar la viabilitat econòmica de les explotacions. La incorporació de tecnologies emergents podria ser un factor decisiu amb capacitat transformadora i com a impuls per promoure el relleu generacional en el sector, incorporant joves formats i amb talent, a més de fixar població en un entorn rural cada cop més despoblat.

Digitalització del sector 

En aquest context, el centre Agrotech contribuirà al desenvolupament de tecnologies derivades de la robòtica, la digitalització i les comunicacions que puguin ser adoptades pel sector agroalimentari; i a la generació de coneixement en tots els àmbits de l’agronomia, l’alimentació i la biotecnologia aplicada per tal de fer els sistemes més sostenibles i saludables. Així mateix, es valorarà l'impacte ambiental de les tecnologies desenvolupades i de les accions que es proposin, a més de desenvolupar projectes sota el paradigma de la circularitat i la sostenibilitat.

Línies de recerca i d'activitat del CER Agrotech-UPC

El centre treballarà, tant de forma global com local, per aconseguir la inclusió econòmica de tots els actors del sistema −especialment les petites explotacions agrícoles o empreses familiars agràries− i per minimitzar l’impacte ambiental derivat de la producció (reduir emissions i potenciar l’estalvi d’aigua). També dedicarà esforços a estudiar com augmentar el rendiment i assegurar l’accés als aliments a una població creixent i concentrada en entorns urbans, i a promoure el consum d’aliments saludables i nutritius.

La creació d’Agrotech-UPC, aprovada pel Consell de Govern del 5 d’abril, dona continuïtat a l’activitat de recerca desenvolupada els darrers anys en aquest àmbit a la Universitat, molt vinculada a l’EEABB.

Vols treballar de forma col·laborativa per impulsar la transformació del sistema agroalimentariper fer-lo més sostenible, circular, resilient, divers, competitiu, inclusiu i just?


Contacta'ns: info.agrotech@upc.edu