Provant solucions tecnològiques en condicions reals

Provant solucions tecnològiques en condicions reals

Millorant la competitivitat i la sostenibilitat ambiental del sector agroalimentari català

La UPC està provant la viabilitat i el funcionament, en condicions reals, de set projectes demostratius amb la finalitat de transferir la tecnologia i els coneixement tècnics per millorar la competitivitat i la sostenibilitat ambiental del sector agroalimentari de Catalunya i promoure'l cap una digitalització eficient i efectiva. 

La Universitat Politècnica de Catalunya-UPC com una de les universitats politècniques líders d’Europa, té per objectiu avançar en la investigació, formació i transferència entorn a l’àmbit de les tecnologies Agroalimentàries - Agrotech-UPC. El sector agroalimentari es troba en fase de desenvolupament i amb moltes oportunitats de creixement i com a UPC volem facilitar la incorporació de tecnologies i processos tecnològics que el permetin.

El repte és transformar el sistema alimentari per tal de produir, elaborar, transformar, conservar, comercialitzar aliments saludables i sostenibles tendint cap a residu zero. L'objectiu és posar a l’abast del conjunt de la ciutadania aliments saludables i sostenibles que fomentin relacions justes en tota la cadena alimentària i que contribueixin a generar resiliència davant els riscos globals. 

La incorporació de tecnologies emergents al sector podria ser un factor decisiu amb capacitat transformadora

Algunes de les activitats innovadores i projectes liderats per la UPC que estem provant la seva viabilitat i funcionament, en condicions reals, són:  

  • El primer projecte, SOPHOS, liderat per Jaume Puigagut, té com a objectiu dissenyar, construir i avaluar l'aplicació d'un filtre natural per capturar fòsfor de lixiviats agrícoles, estabilitzar les restes vegetals de conreu i reutilitzar l'aigua tractada. Aquesta tecnologia de baix cost millorarà l'eficiència en la utilització de recursos agronòmics i reduirà l'impacte ambiental de l'activitat agrícola.Pretén optimitzar l'ús dels recursos hídrics disponibles i mitigar els efectes de la creixent escassetat d'aigua en agricultura mitjançant la creació d'un bessó digital.
  • El segon projecte, MicroÚs, liderat per Emilio Gil, cerca reduir l'ús de coure en cultius hortícoles mitjançant la tècnica de microencapsulació. La nova formulació augmenta la deposició de coure sobre les fulles de diferents cultius hortícoles, com l'enciam, l'enceba i el tomàquet, i millorarà la sostenibilitat del procés, incrementant l'eficiència i l'eficàcia de les aplicacions reduint la quantitat de producte aplicat.
  • El tercer projecte, GroPeRBot, liderat per Vega Pérez, té com a objectiu prototipar i validar un sistema robòtic autònom per a l'aplicació de georadar al sòl agrícola. El sistema integrarà diferents tecnologies, com la robòtica mòbil autònoma, el radar de subsòl o GPR, el reconeixement i classificació automàtics amb machine learning, i la presa de decisions autònoma basada en les dades sensorials. Aquest sistema autònom proporcionarà a l'agricultor/gestor/tècnic control sobre on i quan recollir les dades per optimitzar els recursos hídrics.
  • El quart projecte agroMOBY, liderat per Alba Pérez,  és un vehicle autònom, omnidireccional i tot-terreny per a aplicacions agrícoles. El disseny s'ha adaptat per ser útil en diverses funcions com la logística de camp, la recollida autònoma i la monitorització del cultiu. El projecte demostrarà en el transport de càrrega autònom en horticultura i vinya. Aquest projecte demostratiu es realitzarà en col·laboració amb INNOVI
  • El cinquè projecte Bio2Coat, liderat per Jose Ignacio Velasco, demostrarà l'efectivitat d'aplicar al camp un recobriment funcionals comestibles per combatre les pèrdues i el deteriorament del raïm, provocades principalment per la patologia fúngica Botrytis cinerea. La tecnologia utilitzarà únicament compostos naturals i renovables, oferint així una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Aquest projecte demostratiu es realitzarà en col·laboració amb INNOVI i INCAVI.
  • El sisè projecte MEMS, liderat per Manuel Domínguez,  busca provar sensors d'amoníac fiables i de baix cost i fàcils d'utilitzar en entorns agrícoles. Els sensors es basen en capes nanoestructurades d'òxid metàl·lic i membranes microelectromecàniques. El projecte amplia el treball d'un projecte anterior en una granja de garrins i proposa una campanya experimental més llarga en naus ramaderes per avaluar el rendiment de la tecnologia.
  • El setè projecte, sensQ, liderat per Jordi Romeu, és una solució que permet monitoritzar en temps real l'activitat metabòlica dels microorganismes dels processos de fermentació, mitjançant tecnologies de sensat per magnetometria òptica. Això permet al sector agroalimentari verificar de manera més precisa la homogeneïtat dels processos de fermentació per tal d'assegurar la qualitat dels productes i optimitzar la capacitat de recuperació dels residus generats per ser reutilitzats en altres processos.

Aquests projectes liderats per la Universitat Politècnica de Catalunya, AgrotechUPC estan finançats per la convocatòria d’Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Generalitat de Catalunya.