Comparteix:

Reducció de l'ús de pesticides

Noves estratègies integrades per reduir l'ús i l'impacte dels pesticides e les vinyes i oliveres


Impuls de solucions transversals per donar resposta a les necessitats medioambientals desenvolupant equips adaptats i promovent l’adopció de les tecnologies pels agents del sector.

 

La Unitat de Mecanització Agrària-UMA, juntament amb el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes-CD6 de la UPC, participen al projecte europeu NOVATERRA, per desenvolupar noves estratègies que eliminin o redueixin significativament l'ús dels pesticides més perjudicials sobre el medi ambient i la salut dels consumidors, i evitar-ne els efectes més negatius. Aquestes noves estratègies que s'utilitzen per al maneig integrat de plagues, malalties i males herbes als cultius de vinyes i oliveres de la Mediterrània.

NOVATERRA desenvoluparà un conjunt d'estratègies innovadores, integradores i sostenibles, tècnicament i econòmicament viables, des de tres perspectives. En primer lloc, des de l'ús de productes de protecció alternatius i naturals, com ara els biopesticides, agents de biocontrol i adjuvants, així com formulacions innovadores. En segon lloc, amb el desenvolupament d'una plataforma d'agricultura intel·ligent per aplicar de manera més precisa els productes (smart farming). I finalment, amb l'assaig d'una nova gestió dels sòls, utilitzant estratègies de biodiversitat funcional i robòtica de gestió de les males herbes, per a més salut dels cultius amb menys productes químics.

En finalitzar el projecte, les estratègies integrades de Maneig Integrat de Plagues (IPM - Integrated Pest Management) més eficients seran seleccionades i implementades, per mesurar l'impacte de l'ús i la protecció de cultius en la salut humana, aire, aigua, sòl, biodiversitat i energia, en un sistema de suport a la presa de decisions (Decision Support System - DSS), que es desenvoluparà com a aplicació web.

NOVATERRA ha rebut finançament de 4,9 milions d'euros del Programa Horitzó 2020 de recerca i innovació de la Unió Europea, amb una durada de quatre anys (octubre 2020-setembre 2024). El projecte està coordinat per l'institut de recerca i tecnologia agroalimentàries (IRTA) i, a més de l'UMA de la UPC, hi participen 17 socis més: 3 d'Espanya, 3 de França, 3 d'Itàlia, 1 de Bèlgica, 3 de Grècia i 4 de Portugal.

El grup de recerca UMA és membre del CER Agrotech i té com a nucli central el món de la maquinària agrícola, amb gran experiència especialment en l'àmbit de la tecnologia d'aplicació de productes fitosanitaris en les noves tecnologies aplicades a la mecanització agrària i l'agricultura de precisió.