Comparteix:

Coneixement de la UPC en l'àmbit de la Bioeconomia

Agrotech-UPC va participar en el Congrés BIT i el BITExpo

En el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel, que es celebra a Lleida entre el 29 de setembre i el 2 d’octubre, s'organitzà el 1r Congrés BIT 2022 Edició Lleida i el primer BIT Expo, certamens de referència de la Bioeconomia, la Innovació i la Tecnologia de Catalunya. Agrotech-UPC hi va participar transferint el coneixement de la UPC en l'àmbit de la bioeconomia.

La Diputació de Lleida i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i agenda Rural estan posant en marxa el BIOHUBCat, el Hub de la bioeconomia circular a Catalunya orientat a impulsar la revalorització dels recursos biològics renovables excedents de l’activitat productiva del país a partir d’infraestructures existents, contribuint a desenvolupar una transformació tecnològica que faciliti la producció de bioproductes, biomaterials i bioenergia.

Un dels camps de recerca del nou Centre Específic de Recerca Agrotech-UPC és la sostenibilitat ambiental i la valorització, per això té la prioritzat formar part del nou  BIOHUBCat.

El BIOHUB aglutinarà un seguit de tecnologies que permetran a les empreses i organitzacions interessades, testejar a escala pre-industrial el potencial de revalorització dels recursos biològics renovables que siguin del seu interès. 

El BIOHUB te l'ambició de comptar amb una xarxa de nodes actualment ja implantats a Catalunya i que estiguin duent a terme tasques de revalorització a l’escala prèvia necessària a un potencial desenvolupament industrial. 

 

En la BIT Expo, espai on s'hi reuniran empreses i centres de recerca catalans al voltant de la bioeconomia, es mostrarà els resultats obtinguts en el procés d’identificació de les capacitats tecnològiques de bioprocessament a Catalunya.

  Coneixement en l'àmbit de la Bioeconomia que vam mostrar en el BIT Expo: 

  • Aplicació de tecnologies mecàniques en la maquinària i els materials. Producte: nous materials compostos verds per a la valorització de subproductes del cànem.  
  • Tractament d’aigües, aigües residuals i residus sòlids, que eliminin els contaminants convencionals i els emergents i que puguin produir bioenergia o bioproductes.  
  • Reducció dels plàstics en productes d'un sol ús mitjançant bio-plàstics i bio-compòsits i recobriments naturals per allargar la vida útil dels aliments.  
  • Disseny de materials amb fibres naturals per a l'obtenció de fils tèxtils i teles no teixides per a aplicacions industrials.  
  • Recuperació de materials naturals per a la construcció.  
  • Biotecnologia sostenible i bioremediació. Aprofitament i conversió de la biomassa, per a l'obtenció de nous materials, fibres o productes amb noves propietats.  

Les principals línies d'investigació d'Agrotech-UPC en l'àmbit de la BIOECONOMIA estan adreçades a l'obtenció de biomaterials, bioproductes i bioenergia a partir dels residus agrícoles o bé la transformació de subproductes per a donar-los un nou ús.