Comparteix:

BLUE BIO MED

Transformació del camp de la bioeconomia blava mediterrània cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Projecte: Transformació del camp de la bioeconomia blava mediterrània cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible
Web: https://blue-growth.interreg-med.eu/


A qui va dirigit el projecte

Als marcs de governança transnacionals actius a l’àrea mediterrània en el camp de la bioeconomia blava mediterrània.

Objectiu del projecte

Promoure la transformació del camp de la bioeconomia blava mediterrània cap als Objectius  de Desenvolupament Sostenible a través de la innovació.

Descripció del projecte

El projecte dóna suport a una millor governança de les polítiques d’innovació que enllacen els marcs de governança transnacionals actius a l’àrea mediterrània (és a dir, UpM, PNUMA-MAP, EUSAIR, WestMed, Bluemed Initiative, etc.) amb la formulació de polítiques territorials – regionals / nacionals, assumint l’Agenda 2020 i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a marc de referència comuna.

Les estratègies d’I+i per a l’especialització intel·ligent (RIS3) són el punt d’entrada clau per entendre i orientar les tendències i prioritats d’innovació a les regions MED i connectar la cooperació transnacional amb les inversions per al creixement i l’ocupació.

Els socis decidiran quins reptes s’abordaran mitjançant els experiments de polítiques que descriuen els seus vincles amb els ODS i la seva rellevància en el marc conceptual del projecte.

CREDA coordina el disseny d’una metodologia amb un enfocament compartit pels experiments de polítiques, els criteris per a la identificació dels stakeholders interessats, l’estructura i els continguts comuns de l’experiment individual i els treballs finals.

Es realitzaran quatre experiments de política d’innovació transnacional al voltant dels reptes seleccionats. Un dels reptes serà ‘un mar lliure de plàstic’, que serà abordat per CREDA.

A partir dels experiments anteriors, s’elaborarà un model de governança de les polítiques d’innovació orientades a afrontar els reptes del desenvolupament sostenible de les regions mediterrànies, considerant les dimensions multinivell i transnacional.

Aquest model s’articularà en primer lloc al voltant del repte específic de ‘un mar lliure de plàstic’ abordat per CREDA,  amb la finalitat d’investigar i definir la barrera que representa la fragmentació, els conflictes d’interessos, les externalitats, la desalineació d’acció i altres fracassos de governança.

 


 

Projecte finançat per programa Interreg- MED , concretament dins de l’àrea Blue Growth de la plataforma de governança PANORAMED (interreg-med). 
Període: setembre 2020 - juny 2022