Comparteix:

LAB4SUPPLY

Living Labs multiagent per a nous sistemes de cadena de subministrament agroalimentària a la Mediterrània.

Grup de recerca:  CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari

A qui va dirigit el projecte

El projecte va adreçat als petits agricultors i productors del mediterrani per augmentar la seva competitivitat.  

Objectiu del projecte

Els principals objectius del projecte són:

 1. Mapejar les actuals cadenes de valor afegit de cinc productes clau seleccionats en quatre casos d'estudi (tomàquets a Espanya, llet i carn de cabra a Algèria, castanyes a França i garrofes al Marroc), així com un producte comú entre aquests països (figues ).

 2. Dissenyar i desenvolupar una metodologia innovadora per a analitzar les cadenes de subministrament seleccionades (de la granja a la taula) que integri indicadors econòmics, socials i mediambientals.

 3. Comprendre el comportament dels consumidors, les seves opinions i la seva disposició no hipotètica a comprar i pagar més pels productes alimentaris sostenibles.

 4. Constituir un Living Lab (LL) de l'Ecosistema d'Innovació Agroalimentària (EIA) com a espai per a la recollida d'informació del sector alimentari i dels consumidors i per a la transferència i l'aplicació dels nous models optimitzats.

 5. Crear dos nivells d'interacció entre les parts interessades: 

  • una plataforma física d’agents del sector agroalimentari (ASP) i
  • una eina digital de suport a la presa de decisions (DSS), per maximitzar l'abast i la influència beneficiosa dels resultats del projecte i arribar als usuaris objectius.

Descripció del projecte

LAB4SUPPLY és un projecte de recerca i desenvolupament que té com a objectiu proporcionar als petits agricultors mediterranis una solució pràctica per fer front a les dificultats actuals. 

LAB4SUPPLY està format per 9 socis de 7 països diferents de l'àrea mediterrània (Espanya, França, Itàlia, Grècia, Egipte, Algèria i el Marroc). El Consorci està format pels perfils següents: PIMES amb experiència tecnològica avançada en solucions TIC (HORTA, SMARTEC); especialistes en cadenes de valor agroalimentàries i en agroeconomia (CREDA, USMS, ENSA), especialistes en activitats d'acceptació del consumidor (AUA) i tecnòlegs de productes agroalimentaris (INRA-MORROCO, MMU).

El CREDA coordinarà la gestió del projecte LAB4SUPPLY. Pel que fa als paquets de treball científic, CREDA liderarà la creació de la Plataforma d'Agents Agroalimentaris (APS) a nivell territorial i mediterrani dins del Living-Lab (LL) de l'Ecosistema d'Innovació Agroalimentària (AIE).


El CREDA també participarà en les tasques de:

 • revisió, mapeig i anàlisi de les plataformes de petits agricultors existents a la cadena de valor agroalimentària, així com l'estratègia de preus de la cadena de valor i la transmissió de preus al llarg de la cadena alimentària,
 • selecció i avaluació dels indicadors de sostenibilitat per a l'avaluació de la cadena de subministrament agroalimentària,
 • anàlisi de les preferències dels consumidors i la seva disposició a pagar,
 • col·laboració en el disseny de l'eina TIC i la seva prova i
 • comunicació


ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
Programa Europeu Horizon 2020Projecte realitzat en el marc del PRIMA – SECCIÓ 2 per les Agències d'Investigació Nacionals (AEI) participants a Espanya, pel Ministeri de Ciència i Innovació amb fons Next Generation.
Període: 1 de juliol de 2021 – 30 de juny de 2024