Comparteix:

STRENGTH2FOOD

Food quality for sustainability and health

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Web: https://www.strength2food.eu/


A qui va dirigit el projecte

A les zones rurals desfavorides.

Objectiu del projecte

Identificar com ampliar els beneficis de les certificacions de qualitat per tenir efectes positius sobre el desenvolupament rural en zones desfavorides, avaluar les reformes actuals del sector alimentari i millorar la seva eficàcia en el futur.

Descripció del projecte

El CREDA lidera la tasca que avalua com es transmeten els preus al llarg de la cadena de valor de productes amb diferents certificacions de qualitat alimentària, analitzant fins en quin punt aquestes certificacions de qualitat son útils per reduir la volatilitat dels preus, després de les pujades esdevingudes en els anys 2007-08. L’avaluació es realitza de manera individual pels diferents tipus de productes alimentaris i els diferents països de la UE. Per dur-ho a terme, s’utilitzen models economètrics avançats de sèries temporals i els resultats són comparats amb aquells obtinguts pels mateixos productes en mercats convencionals. El CREDA també participa en l’avaluació de l’impacte econòmic, social i ambiental i de la sostenibilitat de les certificacions de qualitat alimentàries de la UE, així com en estimar la contribució d’aquests etiquetatges en les economies rurals i en la cohesió territorial.

 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Coordina the University of Newcastle (UNEW)
Període: març 2016 - març 2021