Comparteix:

TREASURE

Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains

Grup de recerca: CREDA. Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari.
Projecte: Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains
Web: https://treasure.kis.si/

 


A qui va dirigit el projecte

Als socis acadèmics i no acadèmics, tant entre les diferents regions com dins de les mateixes, per promoure el treball en xarxa.

Objectiu del projecte

Millorar les capacitats per a la creació de noves cadenes de valor sostenible de carn de porc a partir de races porcines locals. 

Descripció del projecte

És un projecte que involucra a 25 socis de 9 països que treballen amb una perspectiva de sostenibilitat considerant l’impacte ambiental, el benestar animal, la qualitat del producte, les preferències dels consumidors i el potencial del mercat. 

El CREDA se encarrega de l’estimació de costos i beneficis a nivell d’explotació, considerant les explotacions de races tradicionals en cada cas d’estudi. El CREDA avalua també la demanda social de béns i serveis públics produïts pels sistemes porcins extensius de races tradicionals en els diferents casos d’estudi (per exemple, la conservació de la diversitat del paisatge o de les races), analitzant la disposició a pagar (DAP) de la societat per escenaris que presenten una situació més favorable per a aquestes races i la seva conservació. Les preferències dels consumidors també s’avaluen en diferents escenaris hipotètics i sensorials (reals), considerant productes càrnics de races porcines tradicionals, de forma que l’impacte de la percepció sensorial s’analitza en un entorn de subhasta real.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Coordina Kmetijski institut Slovenije. Agricultural Institute of Slovenia (KIS)

Període: abril 2015 - març 2019