Vés al contingut (premeu Retorn)

AL4BIO

Producció sostenible de bioproductes a partir de microalgues i aigües regenerades
AL4BIO
Grup de recerca: GEMMA.Grup d'enginyeria i microbiologia del mediambient
Projecte: Producción sostenible de bioproductos a partir de microalgas y agua regenerada
A qui va dirigit el projecte

Aquest projecte proporciona coneixements i avenços científics i tècnics útils sobre els sistemes basats en microalgues per a la producció d’aigua neta i bioproductes que poden tenir aplicacions agrícoles i industrials, en el marc d'una economia circular.. 

Objectiu del projecte

Estudiar i optimitzar dos fotobioreactors alternatius per a tractaments terciaris d'aigües residuals, producció de biomassa de microalgues, cianobacteris i recuperació de bioproductes. Inclourà:

  • Utilitzar sistemes basats en microalgues com a tractament d’aigües residuals terciàries per obtenir aigua recuperada i bioproductes.
  • Produir aigua recuperada d'alta qualitat gracies a les capacitats dels sistemes de tractament basats en microalgues d'eliminar nutrients, micropol·lutants i metalls pesants.
  • Produir bioproductes d’alt valor a partir de la biomassa de microalgues i cianobacteris, com els polihidroxialcoanoats (PHA), pigments biològics, bioestimulants i biopesticides. El PHA es pot utilitzar per a la producció de bioplàstics; chlorophylla, els carotenoides i les ficobiliproteïnes són pigments que es poden trobar en microalgues i cianobacteris; i les microalgues també contenen reguladors del creixement fitohormones com les auxines, citoquinines i àcid salicílic, i biopesticides com antibiòtics, antifúngics, repel·lents d'insectes i estimuladors del sistema immunitari de les plantes, que són d’alt interès en l’agricultura. Finalment, la biomassa residual s’utilitzarà per produir biogàs, d’acord amb els principis de l’economia circular.

Descripció del projecte

Els sistemes de tractament d’aigües residuals basats en microalgues han demostrat la capacitat d’eliminar la matèria orgànica i els nutrients de les aigües residuals a baix cost. A més, la biomassa microalga es pot utilitzar per produir biogàs i biofertilitzants. No obstant això, el principal inconvenient d’aquests sistemes és el requisit de sòl dels estanys d'algues d'alta velocitat, que és molt superior al dels sistemes convencionals de tractament d'aigües residuals, de manera que la seva implementació no és factible en aglomeracions urbanes o zones densament poblades.

Com a alternativa, el concepte AL4BIO proposa utilitzar sistemes basats en microalgues com a tractament d’aigües residuals terciàries per obtenir aigua recuperada i bioproductes. D’aquesta manera, l’efluent secundari s’utilitzarà com a mitjà de creixement de microalgues i cianobacteris per, finalment, obtenir bioproductes de la biomassa i també per obtenir aigua recuperada per ser reutilitzada.

D’altra banda, es podria implementat en qualsevol estació depuradora d’aigües residuals, després de qualsevol tractament secundari biològic, per tal de tractar totalment o només una part del cabal, en funció de la disponibilitat del terreny i de les necessitats d’aigua recuperada.


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
Període: gener 2019 - desembre 2021