Vés al contingut (premeu Retorn)

FERTILWASTES

Valorització de coproductes procedents del tractament de residus i biomassa com a productes innovadors amb valor afegit per a l'agricultura

FERTILWASTES

Grup de recerca: GEMMA. Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient

Web del projecte: https://www.fertilwastes.com/?lang=es

A qui va dirigit el projecte

A empreses interessades en la producció de biofertilitzants i bioestimulants. El projecte  FERTILWASTES contribuirà i generarà coneixement per a la implementació d'una bioeconomia circular en la qual els coproductes generats per al sector agrícola i agro-industrial els convertiran en productes innovadors d'alt valor afegit com aplicacions de fertilitzant de lliberació lenta, bioestimulants o testos hortícoles biodegradables.

Objectiu del projecte

L'objectiu de FERTILWASTES és promoure la valorització dels coproductes dels sistemes de tractament de residus orgànics en productes innovadors d'interès agrícola i amb un elevat valor afegit. 

Aquest objectiu principal es divideix en els objectius següents:

  • RECOLECTAR. Identificar fonts de coproductes a la zona POCTEFA.

  • Avaluar la transformació d’aquests coproductes en productes innovadors per al sector agrícola (fertilitzants d’alliberació lenta, bioestimulants i testos hortícoles biodegradables).

  • Avaluar i validar el rendiment dels productes agrícoles innovadors.

  • Avaluar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Descripció del projecte

El projecte FERTILWASTES s'emmarca al territori POCTEFA (Espanya, França, Andorra), una zona amb alt potencial agrícola i industrial, que genera grans volums de residus orgànics. D'altra banda, la distribució desigual de les càrregues de nutrients a les zones agrícoles, juntament amb la sobrecàrrega en molts casos, comporta problemes ambientals que requereixen un tractament econòmicament costós.

Els sistemes convencionals de tractament de residus existents, com el compostatge i la digestió anaeròbia, produeixen coproductes amb cert valor agronòmic, però que presenten diverses deficiències per al seu ús agrícola. Paral·lelament, sorgeixen noves tecnologies de valorització de biomassa i efluents com son la piròlisi i el cultiu de microalgues. Tots els coproductes generats per aquests sectors (digestat, compost, biochar, microalgues) son d’interès agronòmic però alhora, de baix valor econòmic.

A FERTILWASTES es pretén crear i produir, a partir d'aquests coproductes, nous productes innovadors per a l'agricultura com biofertilitzants d'alliberament lent, bioestimulants i testos hortícoles biodegradables, tots de major valor afegit.

Impacte

Els conceptes innovadors desenvolupats en el projecte FERTILWASTES permetran potenciar l'autonomia dels territoris i promoure el desenvolupament d'una agricultura més respectuosa amb el medi ambient. El projecte aportarà les tècniques necessàries per formular i estandarditzar productes innovadors competitius, que posteriorment podran tenir una major distribució regional i una transcendència més enllà del territori POCTEFA.ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png
ods01-pobresa.png


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel European Union's Interreg POCTEFA programme and European Regional Development Fund (FEDER). Coordina la Universitat Politècnica de Catalunya (PID2020-113866RA-I00)

Període: juny 2021 a maig 2022