Comparteix:

ginemqual-grup

Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

gemma.png

 Gestió de fitoparàsits de la producció vegetal amb mètodes alternatius al control químic 

Grup de recerca i transferència (reconegut per la Generalitat de Catalunya - 2017SGR1082) que té com a nucli central de la seva activitat obtenir informació bàsica per a dissenyar programes de gestió integrada de nematodes fitoparàsits que afecten la producció vegetal en base a la biologia del patogen, l’epidemiologia de la malaltia, l’efecte sobre la fisiologia de la planta i la quantitat i la qualitat de les collites.

 

icona-recerca.png
RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.
icona-assessorament.png
ASSESSORAMENT
gestió dels nematodes fitoparàsits
icona-formacio.png
FORMACIÓ
a mida per a l'empresa
en gestió de nematodes 
icona-academic.png
TREBALLS ACADÈMICS
direcció de projectes final de grau, màster, doctorat industrial o tesis.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari

Xarxa de relacions del grup