Comparteix:

CONTROL BIOLÒGIC

Detecció i caracterització d'organismes de control biològic de Meloidogyne spp. i la seva compatibilitat amb la resistència vegetalGrup de recerca: GINEMQUAL. Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

A qui va dirigit el projecte

Als sectors relacionats amb la Sanitat vegetal en general i la producció d'hortalisses en particular. A tots els sectors interessats en millorar la sostenibilitat dels sistemes de producció vegetal.

Objectiu del projecte

Detectar i caracteritzar organismes de control biològic de Meloidogyne spp. presents a Espanya, la seva compatibilitat amb cultivars resistents i l'aplicació d'extractes vegetals en programes de maneig integrat de l'enematode en cultius hortícoles. 

  • Detectar identificar, caracteritzar i seleccionar els organismes de control biològic nadius de Meloidogyne spp. tot determinarant la influència de les propietats fisicoquímiques de la terra sobre la presència i abundància d'aquests.
  • Determinar l'eficàcia i compatibilitat dels organismes de control biològic seleccionats amb la resistència vegetal i els extractes vegetals. 
  • Determinar el desenvolupament epidemiològic de Meloidogyne en sistemes de producció de baix impacte ambiental que incloguin les rotacions més freqüents a Andalusia: solenàcea-cucurbitácea.

Descripció del projecte

El control biològic s'utilitza amb èxit per al maneig de plagues aèries dels vegetals i també hi ha exemples reeixits de control biològic de patògens aeris i de terra. No obstant això, hi ha poca informació sobre l'ús del control biològic per al maneig de les poblacions de Meloidogyne tot i ser el principal gènere de nematodes fitoparàsits limitants de la producció vegetal a nivell mundial. L'ús d'organismes de control biològic són compatibles amb tots els sistemes de producció agrícola: convencional, ecològica i integrada, i la seva inclusió en els programes de maneig integrat ha de representar un avenç important per al control de nematodes en sistemes de producció sostenibles de baix impacte ambiental.

Els estudis es desenvolupen en Catalunya i Andalusia (nord-est i sud d'Espanya) que han estat seleccionades per ser representatives d'àrees de la producció hortícola però amb diferents condicions agro-climàtiques i de gestió de l'explotació. 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
Període: gener 2010 - març de 2011

Keywords
agrópolis