Comparteix:

EGRES-AVIRULENT

Estratègies de gestió de germoplasma vegetal resistent a Meloidogyne per a evitar la selecció de virulènciaGrup de recerca: GINEMQUAL. Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita


A qui va dirigit el projecte

Als sectors relacionats amb la Sanitat vegetal en general i la producció d'hortalisses en particular. A tots els sectors interessats en millorar la sostenibilitat dels sistemes de producció vegetal.

Objectiu del projecte

Millorar les estratègies de gestió dels nematodes reduint l’ús de productes químics, els costos de cultiu, l’impacte ambiental i el risc per a la salut dels treballadors i consumidors, per facilitar la transició cap a sistemes de producció agrícola sostenibles.

Elaborar un manual de bones pràctiques de resistència vegetal per utilitzar contra Meloidogyne en cultius hortícoles, com a eina per ajudar els productors a prevenir la selecció de poblacions virulentes i evitar efectes secundaris com la reducció de la microbiota antagònica natural de sòls agrícoles. 

Descripció del projecte

Els nematodes paràsits de les plantes del gènere Meloidogyne causen pèrdues econòmiques importants en cultius solanacis i cucurbets. La resistència de la planta redueix la taxa de desenvolupament de la població de nemàtodes i els danys que causa al cultiu i al següent cultiu de rotació. No obstant això, el seu ús continu afavoreix la selecció de poblacions virulentes capaces de trencar la resistència.

La hipòtesi de treball és que si s'inclou una major diversitat de gens de resistència a la seqüència de rotació, induirà canvis fisiològics als nemàtodes que es transmeten a la següent generació de nematodes disminuint el grau de virulència.

S'ha dissenyat estratègies de gestió de germoplasma de plantes resistents per inhibir la selecció de poblacions virulentes mitjançant dos enfocaments:

  •  per caracterització del germoplasma vegetal resistent i el seu efecte sobre la selecció de la virulència quan s’inclouen en un sistema de rotació de cultius.
  • millorant la planta combinant el germoplasma vegetal resistent amb microorganismes inductors de resistència. Pel que fa al segon enfocament, ho farem

 

 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Codi AGL2017-89785-R
Període: gener 2018 a setembre 2021 

Keywords
agrópolis