Comparteix:

icarus-grup

gemma.png

 Aplicacions professionals amb sistemes aeris sense pilot (drons-UAS) 

Grup de recerca multidisciplinar integrat per Enginyers Aeronàutics, Informàtics i de Telecomunicació, que té com a nucli central de la seva recerca en sistemes aeris sense pilot (UAS) i el desenvolupament d'aplicacions en l'àmbit agrícola i gestió de missions eficients i sostenibles. 

icona-recerca.png
RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.
icona-assessorament.png
ASSESSORAMENT
aplicacions drons i gestió de misions 

icona-formacio.png
EQUIPAMENT
ISIS. Escenari integrat de simulació de vols
DroneLab

icona-academic.png
TREBALLS ACADÈMICS
direcció de projectes final de grau, màster, doctorat industrial o tesis.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari

Xarxa de relacions del grup