Comparteix:

AI4Agriculture

Pilot de la plataforma AI4EU en l'àmbit d'agricultura en la regió vitivinícola de la Ribera del Duero d'Espanya

Grup de recerca: IDEAI. GIP. VIS

 

Projecte: AI4Agriculture

Web: https://www.ai4eu.eu/ai4agriculture


A qui va dirigit el projecte

Productors vitícoles per assegurar la qualitat de la collita. 

Objectiu del projecte

Assegurar, mitjançant la visió per computador i altres tècniques d’IA, la qualitat de la collita de la regió vitivinícola de la Ribera del Duero, amb un triple objectiu:

1. avaluar la qualitat de la producció de raïm;

2. comptar el nombre de fruites (raïm); 

3. predir el rendiment. 

Descripció del projecte

El pilot es forma i valida amb dades de la regió vitivinícola de la Ribera del Duero a Espanya, que és una denominació d’origen registrada. Això imposa algunes restriccions que afecten directament els objectius i escenaris d'ús del pilot. En particular, hi ha un límit per a la producció màxima d’una vinya, establert tradicionalment en 7000 quilos de raïm per hectàrea. Això implica que sovint s’ha de treure raïm de les plantes per no superar la producció permesa. Això vol dir que el pilot no pretén maximitzar la producció de rendiment, sinó assegurar-ne la qualitat.

El que es va acordar amb algunes vinyes seleccionades és que no es prendran raïms d’una superfície petita a les parcel·les (per tal de complir les normes de la Denominació d’Origen), de manera que podem extrapolar els resultats d’aquestes zones a una explotació vinícola més àmplia.

La metodologia actual comença per acordar amb les vinyes la selecció de tres parcel·les. Cadascun representarà un nivell de producció diferent: alt, mitjà i baix. Aquests nivells es definiran a partir dels resultats de producció d’anys anteriors. Més endavant, algunes línies es definiran com una zona de “no presa”, on no es prendrà el raïm de les plantes abans de collir-lo. Utilitzarem models per seleccionar les àrees més interessants per a la recopilació de dades utilitzant per exemple NDVI (índex multiespectral per al vigor de les plantes) i altres variables (és a dir, sòl, varietat de plantes, any de plantació de plantes, etc.). Durant l’estiu del 2020, en els mesos posteriors al vernís (canvi de color de la fruita), esperem fer fotografies i analitzar plantes i fruits (probablement setmanalment) amb l’aplicació SMR de recollida de dades mòbils. En paral·lel es faran volar drons amb un sensor multiespectral per obtenir NDVI de les plantes mostrejades. Aquestes dades es creuaran posteriorment amb la producció real de la vinya per tal de saber quants Kg van produir aquestes plantes.

Per a la qualitat de la fruita, fem servir les mateixes mostres per intentar identificar plagues o malalties que puguin afectar la producció final. Ens agradaria utilitzar, si es permet, dades de la vinya, com ara anàlisi de raïm i vi de laboratori, dades de fertilització, sòl i parcel·la (varietats vegetals, any de plantació, etc.). Aquestes dades juntament amb dades multiespectrals de vols de drons per correlacionar NDVI amb la qualitat del producte final.

 

 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.
Període: 2020-2021