Comparteix:

Diet4you

Recomanador intel·ligent de dietes personalitzades a partir d’una observació integrada de característiques personals, estil de vida, salut i condició genètica.


Grup de recerca: IDEAI - KEMLG- Grup d'Enginyeria del Coneixement i Aprenentatge Automàtic
Web: si te web pròpia el projecte

A qui va dirigit el projecte

Dietistes, nutricionistes, centres educatius i de salut

Objectiu del projecte

Disseny i implementació d'un sistema intel·ligent de suport a les decisions orientat a la preparació de dietes adaptatives i dinàmiques personalitzades segons tota la informació disponible sobre la persona: biometria i característiques bioquímiques, condicions de salut, factors ambientals (tractaments, hàbits, dieta, ...) i dades genètiques, quan estiguin disponibles.

Descripció del projecte

Una dieta saludable protegeix contra els factors de risc d’un gran nombre de malalties cròniques. En el nou enfocament de la medicina centrada en el pacient, la prevenció i la nutrició esdevenen qüestions clau per a un estil de vida saludable. Fins ara, els nutricionistes dissenyen dietes per a les necessitats específiques de cada pacient segons la seva experiència, però no hi ha mecanismes ben formalitzats que donin suport a aquesta activitat.

El projecte Diet4You proposa un sistema intel·ligent de suport a les decisions orientat a la preparació adaptativa i dinàmica de dietes personalitzades per a individus específics de la població general, amb o sense comorbiditats. Diet4You és un sistema híbrid que interactua amb diversos components d’IA i ciència de dades d’una manera complexa per compondre dietes tenint en compte tota la informació disponible sobre la persona, incloses les seves característiques, condicions de salut, hàbits personals i culturals i la possible ingesta de medicaments i la seva informació genòmica. El sistema és altament configurable ja que es basa en un sistema d'informació que pot formalitzar tot el coneixement contextual per millorar l'optimització. Els menús es componen d'una base de dades d'aliments que conté plats preparats amb descomposició nutricional coneguda. 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Economía y Competitividad
Període: 2015-2019