Comparteix:

imp-grup

Informació, modelització i Processat

gemma.png

https://imp.upc.edu/

 Visió per Ordinador a la Indústria Alimentària 

Grup de recerca consolidat especialitzat en la modelització i processament de la informació . 

icona-recerca.png
RECERCA
pública/privada
nacional/internacional.
icona-assessorament.png
ASSESSORAMENT
processat d'imatges i reconeixement automàtic
icona-formacio.png
CONNEXIÓ
entre el sector públic i privat
icona-academic.png
TREBALLS ACADÈMICS
direcció de projectes final de grau, màster, doctorat industrial o tesis.

Línies d'investigació i transferència en el camp agroalimentari