Comparteix:

COMPOBALL

Novel on-line composting monitoring system

Grup de recerca: GRUP ISI - Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
Projecte: Novel on-line composting monitoring system
Web: https://cordis.europa.eu/article/id/92826-monitoring-compost-piles-remotely/es


A qui va dirigit el projecte

Als operadors/gestors de plantes de compostatge.

Objectiu del projecte

Desenvolupar un nou sistema per a la mesura i transmissió contínua de dades, tant la temperatura com la humitat de les piles de compost.  des de diversos punts per tal de complir amb l'estricta regulació i per garantir un compostatge eficaç i amb bon rendiment.

Descripció del projecte

El sistema COMPO-BALL s’ha desenvolupat per mesurar la temperatura i la humitat durant els processos de compostatge mitjançant nodes de sensors sense fils encapsulats i autònoms.

El sistema consta de:

 • Nous nodes sense fils independents que es poden distribuir al material de compostatge, nous sensors per mesurar la temperatura i la humitat en contacte amb el material de compostatge i un nou sistema de càrrega de la bateria sense contacte
 • Una xarxa de comunicació sense fils que permet als nodes de sensors autònoms comunicar-se entre ells i comunicar i transmetre les seves dades a un dispositiu de concentrador de pila
 • Un dispositiu de concentrador de pila que recopila les dades dels nodes del sensor i les retransmet a la passarel·la.
 • Una interfície web senzilla d'utilitzar per controlar les dades i controlar o ajustar tot el sistema COMPO-BALL
 • Un procediment senzill i clarament descrit per al desplegament de les boles al començament del procés i la seva recuperació al final del procés.

Les característiques tècniques innovadores clau del sistema de control COMPO-BALL són:

 • Múltiples punts de mesura per pila
 • Encapsulació total dels sensors sense fils en un material protector inert
 • Sensors de temperatura i humitat sense contacte: sense corrosió ni bloqueig de sensors
 • Sistema de càrrega inductiva sense contacte
 • Instal·lació completa sense fils dels nodes del sensor i del hub-pile
 • Dades recopilades accessibles mitjançant una interfície d’usuari basada en web des de qualsevol lloc i moment.

Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.