Comparteix:

RICE-GUARD

Xarxa de sensors sense fils al camp per predir

Grup de recerca: GRUP ISI - Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
Projecte: In-field wireless sensor network to predict rice blast
Web: http://multisite.iris.cat/riceguard


A qui va dirigit el projecte

Als conreadors d'arròs. 

Objectiu del projecte

Aquest projecte tenia per objectiu:

  • protegir eficaçment els camps d’arrossars;
  • reduir considerablement el consum de fungicides, minimitzant l’impacte ambiental;
  • augmentar la seguretat alimentària i millorar el rendiment de les collites.

Descripció del projecte

RICE-GUARD ofereix informació local que millori la precisió i actualitat dels models de previsió a través d'una xarxa de sensors sense fils composta per nodes de mesura de baix cost que són capaços de transmetre en temps real a un servidor central lectures de les variables ambientals rellevants específiques del lloc en el camp. El programari dels sistemes combina aquestes dades amb altres paràmetres de cultiu rellevants per proporcionar informació actualitzada als productors d’arròs.

Els prototips es van provar a tota Europa en diferents cultius d'arrossars per tal de garantir la fiabilitat i la funcionalitat del sistema sense fils, classificar les seves capacitats de captació d'energia i confirmar les seves qualitats sensorials.

 

 


Projecte d’R+D finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea, dins del subprograma “Recerca per a pimes”. Consorci format per 10 socis de 4 estats (Itàlia, Portugal, Espanya, Grècia) i Turquia.