Comparteix:

SMART-PADDY

Xarxa intel·ligent de mesurament de la salinitat de l’aigua en línia per gestionar i protegir els camps d’arròs

Grup de recerca: GRUP ISI - Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies
Projecte: Smart on-line water salinity measurement network to manage and protect rice fields
Web: https://cordis.europa.eu/project/id/285861


A qui va dirigit el projecte

Als agricultors i indústries arrosseres.

Objectiu del projecte

Desenvolupar un sistema de sensors de salinitat automàtics, de baix cost i mínim consum energètic.

Descripció del projecte

Aquest projecte desenvolupa una xarxa de sensors sense fils composta per nodes de mesura de conductivitat elèctrica de baix cost i una font d’alimentació autònoma basada en la captació d’energia, que és capaç de transmetre lectures en temps real a un servidor central. Aquestes dades permeten als conreadors gestionar i protegir eficaçment els seus arrossars i reduir considerablement el consum d'aigua per inundació.

Sistema patentat i el seu mètode de mesura de la conductivitat elèctrica pot tenir altres aplicacions. 

 

 


Projecte finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea