Comparteix:

RECYBUILDMAT

Reciclat de fibres a partir de residus tèxtils i agraris per a la seva aplicació en materials de construcció sostenibles.

Grup de recerca: TECTEX. Grup de recerca en tecnologia tèxtil.
Projecte: Mechanical and durability characterization of a new textile waste micro-fiber reinforced cement composite for building applications

A qui va dirigit el projecte

Al sector de materials per a la construcció, materials de packaging de grans dimensions i contenidors de jardineria interessats en reduir l'impacte ambiental i apostar per materials més sostenibles.

Objectiu del projecte

Dissenyar nous materials per a la construcció sostenible, amb alt contingut en matèria primera recuperada a partir del cultiu de blat de moro o arròs i reforçats amb teles no teixides fabricades amb fibres recuperades de residus tèxtils, que, aplicats en panells per façanes ventilades, paviments flotants i plaques per reforç de mamposteria, contribuiran a millorar l'eficiència energètica dels edificis i reduir les emissions generades per al sector de la construcció.

Descripció del projecte

Les hipòtesis de treball d'aquest projecte van orientades a reduir per una banda les emissions de CO2 -el sector de la construcció produeix una tercera part de les emissions - i a aprofitar el gran volum de residus tèxtils i subproductes de l'agricultura.

Donant solució a aquest problemes ambientals s'està desenvolupant:

  • Fibra de residus tèxtils i teles no teixides aptes per al reforç de ciment
  • De subproductes de l'agricultura a nanosílica com additiu per a pastes de ciment o cal
  • Matrius amb menor contingut de ciment 
  • Plaques compostes - en base a ciment o cal - reforçades amb teles no teixides de residus tèxtils i agrícoles
  • Productes de construcció per a múltiples aplicacions
  • Impacte ambiental dels compostos de ciment reforçats amb no teixits de residus tèxtils i agrícoles.

Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.
Període: de juny de 2020 a juny de 2024