Comparteix:

Ús del cànem per substrats tèxtils

Obtenció i ennobliment de cànem per substrats tèxtils

Grup de recerca: TECTEX - Intexter. Grup de Recerca en Tecnologia Tèxtil.
Projecte: Obtención y ennoblecimiento de cáñamo para sustratos textiles

A qui va dirigit el projecte

Empreses de fabricació tèxtil i, de forma col·lateral als productors agrícoles del nostre país.

Objectiu del projecte

Incorporar la fibra de cànem en el procés de fabricació de tèxtils de llar en substitució del cotó. El repte important és l'adaptació de les condicions de filatura de fibres curtes i llargues en el processat de la fibra de cànem per obtenir fils fins que proporcionin la màxima sensació de suavitat i confort.

Descripció del projecte

La incorporació de la fibra de cànem en la fabricació de tèxtils promourà el cultiu d'aquesta fibra, que comportarà efectes col·laterals favorables tant per a la sostenibilitat ambiental com per a la millora de la producció agrícola del nostre país.

El cultiu de cànem, previ al cultiu d'altres productes, té un efectes positius en la descontaminació de sòls amb presència de metalls pesants per a la seva bioremediació i es pot cultivar en sòls de diferents característiques sense necessitat d'aplicar tractaments d'abonament i pesticides. 

La incorporació de la fibra de cànem en el procés tèxtil i l'optimització dels processos d'elementarizació, mitjançant tractaments mecànics i bioquímics que permetin el processat utilitzant la maquinària industrial existent per al procés de filatura de fibra curta i de fibra llarga, serà un avanç molt significatiu que permetrà disminuir la dependència exterior en el subministrament de matèria primera, afavorir el manteniment d'explotacions agrícoles i millorar el balanç mediambiental.

En aquest projecte es vol optimitzar dels tractaments enzimàtics per millorar la finor de la fibra de cànem, la reducció de lignina i pectina i l'obtenció de fibres fines que atorguin característiques de confortabilitat desitjables per als elements tèxtils d'ús comú en hospitals i geriàtrics.

 

 


Programa Europeu Horizon 2020

Projecte finançat pel Ministerio de Economía i Competitividad. Projecte MAT2016-79352-R.

Període: desembre de 2016 a desembre de 2020

Keywords
CannabisHub