ANSEMAT

ANSEMAT

Desenvolupament del manual per a la fabricació d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Conveni: Manual del fabricant. Desenvolupament del manual per a la fabricació d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris.


Descripció del conveni

Aquest manual inclou els requisits mediambientals i de seguretat que han de complir els equips d'aplicació de fitosanitaris per poder entrar en el mercat europeu. La legislació vigent suposa un important canvi en els criteris com en els procediments de fabricació d'equips que són d'obligat compliment per al fabricant.

Keywords
agrópolis