BAYER

BAYER

Avaluació del mètode de superfície de paret vegetal (LWA) en aplicacions de productes fitosanitaris en vinya.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: BAYER. Avaluació del mètode de superfície de paret vegetal (LWA) en aplicacions de productes fitosanitaris en vinya.


A qui va dirigit el projecte

A l'empresa BAYER i als agricultors de la vinya.

Objectiu del projecte

Ajustar les dosificacions que figuren a les etiquetes dels productes fitosanitaris a la realitat de l'aplicació que fan els productors agrícoles.

Descripció del projecte

Bayer, com a empresa i proveïdor de productes innovadors, s'adapta als canvis en la indústria donant resposta als requeriments de l'entorn regulador. 

Per oferir una cartera de productes especialitzats i innovadors, aposta per integrar com a partner tecnològic a la Unitat de Mecanització agrària de la UPC. 

Keywords
agrópolis