Belchim

Belchim

Desenvolupament d'un prototip per a l'aplicació de fitosanitaris per al control de malalties de fusta en la vinya.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: Desenvolupament d'un prototip per a l'aplicació de fitosanitaris per al control de malalties de fusta en la vinya.
Web: https://belchim.es/


A qui va dirigit el projecte

A l'empresa Belchim Crop Protection, empresa especialitzada en la protecció de cultius. 

Objectiu del projecte

Disseny d'un prototip per a l'aplicació de productes fitosanitaris a les ferides de la poda de la vinya, en concret a l'aplicació del producte comercial Vintec.

Descripció del projecte

Belchim, com a empresa i proveïdor de productes innovadors, s'adapta als canvis en la indústria donant resposta als requeriments de l' entorn regulador. 

Per oferir una cartera de productes especialitzats i innovadors, aposta per integrar com a partner tecnològic a la Unitat de Mecanització agrària de la UPC. 

Keywords
agrópolis