Lechler

Lechler

Avaluació de l'adequació de diferents tipus de broquets per a cultius arboris.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: Avaluació, per encàrrrec de Lechler, de l'adequació de diferents tipus de filtres i broquets per a cultius d'arbres.

 A qui va dirigit el projecte

A l'empresa Lechler, fabricant de broquets i sistemes de polvorització d'alta qualitat

Objectiu del projecte

Projecte d'investigació sobre el comportament de la distribució de líquid, en funció del tipus de broquets quan s'utilitza un atomitzador convencional sota unes condicions específiques de pressió i  volumen d'aire. En aquest estudi s'ha mesurat la distribució del líquid en un banc vertical amb tres tipus de broquets i a tres distàncies diferents.

Descripció del projecte

Lechler, com a empresa i proveïdor de productes innovadors, s'adapta als canvis en la indústria donant resposta als requeriments de l' entorn regulador. 

Per oferir una cartera de productes especialitzats i innovadors, aposta per integrar com a partner tecnològic a la Unitat de Mecanització agrària de la UPC. 

 

Keywords
agrópolis