Nufri

Nufri

Protocol d’aplicació de productes fitosanitaris en pomera.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: Contracte de col·laboració d'I+D entre NUFRI i la Universitat Politècnica de Catalunya 

A qui va dirigit el projecte

A l'empresa NUFRI i productors de pomera.

Objectiu del projecte

Aquest projecte té per objectiu impulsar la posada en marxa d'un protocol per a l'aplicació de productes fitosanitaris en la pomera per racionalitzar el volumen de caldo i la quantitat de producte fitosanitari a aplicar. Inclou la caracterització dels equips d'aplicació disponibles; l'elaboració d'un pla d'aplicació; i l'avaluació de l'eficàcia dels tractaments. 

Descripció del projecte

Per respondre a desafiaments estratègics i noves exigències del mercat, Nufri aposta per la innovació i integrar com a partner tecnològic a la Unitat de Mecanització agrària de la UPC. 

 

Keywords
agrópolis