Syngenta

Syngenta

Desenvolupament d'aplicació de gamificació per a les bones pràctiques agrícoles en l'ús de fitosanitaris.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: Desenvolupament d'aplicació de gamificació per a les bones pràctiques agrícoles en l'ús de fitosanitaris.
Web: https://www.syngenta.es/


A qui va dirigit el projecte

A agricultors i tècnics aplicadors de fitosanitaris. 

Objectiu del projecte

Fomentar les bones pràctiques agrícoles facilitant la calibració dels equips d'aplicació per part dels agricultors.

Descripció del projecte

Syngenta, com a empresa i proveïdor de productes innovadors, s'adapta als canvis en la indústria donant resposta als requeriments de l' entorn regulador. 

Per oferir una cartera de productes especialitzats i innovadors, aposta per integrar com a partner tecnològic a la Unitat de Mecanització agrària de la UPC. 

Keywords
agrópolis