AGRISAT

AGRISAT

Formació en agricultura intel·ligent mitjançant la integració de l’última tecnologia SIG / teledetecció (RS).

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: AGRISAT. Formació en agricultura intel·ligent mitjançant la integració de l’última tecnologia SIG / teledetecció (RS). 


A qui va dirigit el projecte

Productors, emprenedors i estudiants de batxillerat, grau o màster de la Unió Europea i països socis veïns de Laos, Myanmar i Cambodja interessats en l'agricultura intel·ligent.

Objectiu del projecte

Oferir un currículum innovador en agricultura intel·ligent mitjançant la integració de l’última tecnologia SIG / teledetecció (RS) per impulsar una gestió innovadora i més eficient dels cultius

Descripció del projecte

La teledetecció integrada amb sensors sense fils implementats en un entorn SIG pot proporcionar informació valuosa (humitat del sòl, fenologia del cultiu, deficiència de nutrients, malalties del cultiu, plagues, ...) que permet un sistema de gestió agrícola basat en la informació i la tecnologia i també millorar l'eficiència de la producció de cultius ajustant les aportacions agrícoles a les condicions específiques.

Les tecnologies de teledetecció capturen i mesuren l’estat de salut del sòl o dels cultius obtinguts a partir de satèl·lits d’observació de la Terra i drons aerotransportats. Es pot mesurar també la biomassa dins del camp i es pot controlar el desenvolupament dels cultius durant diverses estacions per controlar l'aplicació de fertilitzants.


Programa Europeu Erasmus+Projecte finançat pel programa Erasmus+
Coordina el projecte VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSE.

Període: gener 2021 a gener 2024 

Keywords
agrópolis