CHAFEA-BTSF

CHAFEA-BTSF

Projecte de formació per a la inspecció i calibratge d’equips d’aplicació per a l’ús sostenible de plaguicides.

Grup de recerca: Unitat de Mecanització Agrària (UMA)
Projecte: The BTSF EU Training Programme on Inspection and calibration of plant protection product application equipment
Webhttps://btsfacademy.eu/training/enrol/index.php?id=176

A qui va dirigit el projecte

Formació dirigida a tècnics de les administracions (locals, regionals i estatals) dels estats membres de la EU, països candidats i tercers països implicats en els controls oficials

Objectiu del projecte

Aquesta iniciativa formativa de la UE té com a objectiu principals homogeneïtzar els coneixements i procediment de tots els tècnics de les administracions públiques (locals, regionals i estatals) dels estats membres que participen d’alguna manera en el procés de les inspeccions obligatòries dels equips d’aplicació de fitosanitaris.

Aquesta iniciativa, com la resta del conjunt BTSF es basa en el principi de “formació de formadors” de manera que es vol que els participants disseminin els coneixements adquirits durant la formació als companys de cadascun dels seu països. 

Descripció del projecte

Formativa finançada per la Comissió Europea centrada en la inspecció i el calibratge d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris. Els seminaris estan orientats a formar o ampliar la formació dels assistents en el marc legislatiu de la UE en matèria d’inspecció i certificació d’equips d’aplicació, norma ISO 16122, així com de calibratge dels equips. 

Els seminaris són teòrics i pràctics i estan orientats a fomentar l’intercanvi d’experiències en la matèria entre els participants dels diferents estats membres. 


Programa Europeu Erasmus+Projecte finançat pel programa Erasmus+ . Coordina el projecte la Unitat de Mecanització Agrària de la UPC.
Període: octubre de 2019 a juliol de 2020

Keywords
agrópolis