FEM IoT

FEM IoT

Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)


Grup de recerca: WNG. Grup de recerca de Xarxa Sense Fils (Wireless Networks Group).
Web: https://femiot.cat/


A qui va dirigit el projecte

Empreses d'IoT interessades en introduir noves tecnologies disruptives d'alt valor afegit a nivell de producte o servei en l'àmbit agroalimentari.

Objectiu del projecte

FEM-IoT té l’objectiu de sumar coneixement i capacitats per tal d’obtenir un model de coordinació que permeti establir estratègies comunes en la recerca i transferència de resultats.

Descripció del projecte

El projecte FEM-IoT ha estat impulsat per dotze centres de recerca i universitats de Catalunya capdavanters en la creació de solucions i tecnologies IoT en àrees diferents com la sensòrica, la computació, la seguretat o el consum energètic, entre d’altres. S’estan impulsant dos projectes de recerca per treballar conjuntament els reptes de futur de la IoT a Catalunya. Un gira al voltant de les ciutats intel·ligents i l’altra de la valorització de les dades de la IoT.

La recollida massiva de dades és una de les principals característiques de les plataformes IoT. La interoperabilitat global de les infraestructures de hardware i software generalment es basa en estàndards, però com que el món IoT està en permanent evolució i sense una coordinació i control tècnic centralitzat, en els pròxims anys es preveu que es desenvolupin moltes propostes i estàndards diferents. Això provocarà una major heterogeneïtat i, per tant, dificultat en connectar dades. FEM-IoT té per l’objectiu d’unificar estàndards de maquinari i programari capaços d’integrar, interconnectar, fusionar, plataformes d’anàlisi de dades heterogènies per construir ecosistemes interoperables a gran escala, i d’aquesta manera poder construir nous serveis sobre aquestes plataformes.


Programa Europeu Horizon 2020Projecte finançat pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Període: maig 2019 a abril 2022