Comparteix:

projectes-innovi

Reduir el consum de pesticides i additius en vins

APP que ajuda a fer un ús més sostenible dels productes fitosanitaris en vinya.

Dispositiu automàtic i universal per a l'aplicació variable de fitosanitaris, basant-se en mapes de vigor de la vegetació.

Desenvolupament d’un marc global de gestió integrada de plagues en cultius de fruiters, vinyes i hortalisses.

Solucions per reduir l'ús del coure a les vinyes i pal·liar la contaminació dels sòls a la regió SUDOE.

Pulverització intel·ligent per a vinyes i oliveres sostenibles.

Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte de pesticides a les vinyes i oliveres