Comparteix:

projectes-uma

Pulverització intel·ligent per a vinyes i oliveres sostenibles.
Solucions per reduir l'ús del coure a les vinyes i pal·liar la contaminació dels sòls a la regió SUDOE.
Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte de pesticides a les vinyes i oliveres
Xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre tecnologies d’aplicació de productes fitosanitaris.
Sistema per prevenir la contaminació d'aigües superficials per fonts difuses.
Desenvolupament d’un marc global de gestió integrada de plagues en cultius de fruiters, vinyes i hortalisses.
Desenvolupament de tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució temporal per a l'anàlisi de pesticides.
Dispositiu automàtic i universal per a l'aplicació variable de fitosanitaris, basant-se en mapes de vigor de la vegetació.
APP que ajuda a fer un ús més sostenible dels productes fitosanitaris en vinya.