Comparteix:

uma-projectes

APP que ajuda a fer un ús més sostenible dels productes fitosanitaris en vinya.
Dispositiu automàtic i universal per a l'aplicació variable de fitosanitaris, basant-se en mapes de vigor de la vegetació.
Desenvolupament de tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució temporal per a l'anàlisi de pesticides.
Sistema per prevenir la contaminació d'aigües superficials per fonts difuses.
Desenvolupament d’un marc global de gestió integrada de plagues en cultius de fruiters, vinyes i hortalisses.
Solucions per reduir l'ús del coure a les vinyes i pal·liar la contaminació dels sòls a la regió SUDOE.
Pulverització intel·ligent per a vinyes i oliveres sostenibles.
Xarxa temàtica autosostenible i innovadora sobre tecnologies d’aplicació de productes fitosanitaris.
Noves estratègies integrades per reduir l’ús i l’impacte de pesticides a les vinyes i oliveres